Content marketingpremení vašich fanúšikov na dlhodobých a lojálnych zákazníkov.

Prečo potrebuje content
marketing aj vaša značka?

Budovaniedôvery

Budovanie
dôvery

Strategický content marketing premení vašu značku na informačného lídra a rešpektovaného odborníka, ktorému sa dá dôverovať.

Nárast lojálnychzákazníkov

Nárast lojálnych
zákazníkov

Pravidelný a hodnotný obsah získa pozornosť vášho publika, zvýši počet nových zákazníkov a s existujúcimi dlhodobo upevní väzby.

Zvýšeniekonverzií

Zvýšenie
konverzií

Optimalizovaný content marketing vám pomôže obsadiť lepšie pozície vo vyhľadávaní a zvýšiť návštevnosť vašej webovej stránky.

Podporapredaja

Podpora
predaja

Užitočný obsah, na mieru ušitý vášmu publiku, nenásilnou formou komunikuje vaše produkty a služby, čím zvyšuje ich predaj.

Náš postup
krok za krokom

1

Analýza potrieb značky

Prvým krokom je dôkladná analýza potrieb vašej značky. Na úvodnom stretnutí sa porozprávame o tom, čo chceme content marketingom spoločne dosiahnuť a zadefinujeme vaše hlavné ciele. Spoločne si tak vytvoríme jasnú predstavu o tom, akým smerom budeme ku content marketingu pristupovať, aby bol čo najefektívnejší – zabezpečil návštevnosť webu, rozšíril a aktivoval vaše publikum, zvýšil brand awareness či priamo podporil predaj.

2

Nastavenie komunikačnej stratégie

Po presnom zadefinovaní cieľov pristupujeme k tvorbe komunikačnej stratégie. V závislosti od výšky budgetu navrhneme redakčný kalendár s témami, ktoré sú pre vaše publikum relevantné, dostatočne zaujímavé a schopné priniesť očakávané výsledky. Určíme ich nasadenie do konkrétnych typov médií (webové stránky, sociálne siete, offline…) v príslušnej forme (článok, infografika, video, podcast…atď.) a periodicite, zároveň odporučíme rozsah reklamnej podpory. Komunikačnú stratégiu s vami odkomunikujeme a upravíme podľa potrieb.

3

Tvorba obsahu

Po schválení komunikačnej stratégie začíname tvoriť. Kľúčom k úspechu sú kľúčové slová, s ktorými narábame vždy precízne a zároveň citlivo. Výsledkom sú atraktívne texty plne optimalizované pre SEO vyhľadávače, ktorých obsah prináša čitateľom nielen informačnú hodnotu, ale je aj pútavý, originálny a ľahko čitateľný. S rovnakým zreteľom na funkčnosť, efektivitu a divácku atraktivitu pristupujeme aj k tvorbe video obsahu či čoraz populárnejších podcastov.

4

Schvaľovací proces

Pred samotným publikovaním vám zašleme pripravený obsah na finálnu verifikáciu. Ak sú z vašej strany požadované korekcie, radi ich zapracujeme a texty upravíme podľa vašich potrieb.

5

Distribúcia obsahu

Obsah sa vždy snažíme distribuovať so zreteľom na dodržanie stanovených deadlinov a termínov publikovania. Texty nasadíme do vopred odkomunikovaných typov médií (webové stránky, sociálne siete, offline tlačoviny…) a podporíme boostovaním v dohodnutom rozsahu.

6

Vyhodnotenie, optimalizácia a reporting

Za pomoci analytických nástrojov pravidelne sledujeme a vyhodnocujeme úspešnosť vášho content marketingu. Podľa zistených výsledkov pristupujeme k operatívnej optimalizácii obsahu či relokácii zdrojov. O výsledkoch a efektivite content marketingu vás na pravidelnej báze informujeme formou prehľadných reportov. Výsledky štatistík spoločne konzultujeme a určujeme ďalší postup v nadväznosti na stanovené ciele.

Stretnime sa
k vašej značke