Vytvoríme vám logo a identitu, ktoré budú dlhodobo reprezentovať vašu značku vo vnútri firmy i navonok.

Pomôžeme vám s tvorbou
loga a identity

Tvorba loga

Tvorba
loga

Logo je základom vizuálnej identity. Navrhneme ho pre vás tak, aby bolo jednoduché, ľahko použiteľné, unikátne a jasne reprezentovalo atribúty vašej značky.

Farebnosť a typografia

Farebnosť
a typografia

Farby a typografia výrazne ovplyvňujú vizualitu značky. Vytvoríme farebný systém a navrhneme vhodné písmo, ktoré aktivuje želaný pocit v mysliach vašich zákazníkov.

Tvorbavizuality

Tvorba
vizuality

Navrhneme vám celkovú vizualitu vrátane brandingu zamestnancov, firemnej korešpondencie, tonality fotografií, ikon či patternov, ktoré vás odlíšia od konkurencie.

Sonic branding

Sonic
branding

Pripravíme vašu značku na rýchly nástup hlasových asistentov vďaka originálnej zvukovej identite a sound logu, ktoré si vaši zákazníci okamžite zapamätajú.

Proces tvorby loga
a identity značky

1

Príprava

Na začiatku procesu stojí pochopenie vášho biznisu. Od prvého stretnutia citlivo vnímame všetky informácie, ktoré od vás získame, aby sme čo najlepšie porozumeli vám aj vašim zákazníkom. Počas prípravnej fázy vymedzíme vizuálne i audio štýly, v ktorých sa budeme pohybovať, naštudujeme si vašu konkurenciu pre dostatočné odlíšenie a zvážime rôzne možnosti vizuálneho a zvukového vyjadrenia vašej značky.

2

Realizácia

Samotnú realizáciu začíname brainstormingom a tvorbou moodboardov. Zaoberáme sa v nej výberom vhodnej farebnej palety, ktorá z veľkej časi ovplyvní celkový vzhľad a dynamiku vizuality vašej značky. Naši dizajnéri navrhujú špecifické grafické prvky, tvoria alebo zhromažďujú rôzne typografické možnosti, špecialisti na zvuk zasa komponujú perfektne padnúcu melódiu. Výsledkom tejto práce sú desiatky návrhov, ktoré podrobíme starostlivej selekcii, pričom vyberieme len tie, ktoré spĺňajú definované kritériá a sú schopné dlhodobo reprezentovať vašu značku. Vybrané návrhy rozpracujeme do finálej podoby a aplikujeme ich na fiktívne predmety. Táto simulácia vám pomôže vnímať identitu v kontexte, nie izolovane.

3

Prezentácia

Pri prezentácii našich návrhov vám vysvetlíme dôvody, ktoré nás viedli k vytvoreniu konkrétnych návrhov. Pozorne si vypočujeme váš názor a spätnú väzbu, ktorú nám k návrhom poskytnete. Všetky podnety, nápady a pripomienky si zapíšeme, aby sme ich mohli krok po kroku zanalyzovať a podľa potreby i zapracovať.

4

Finalizácia

Upravené návrhy opätovne umiestnime do kontextu, aby ste mali možnosť vidieť každú zmenu vo výstupoch. Po tomto kroku bude nasledovať finálne schválenie prepracovaných návrhov.

5

Dokumentácia

Po schválení prichádzame k dokumentácii a odovzdaniu projektu. Súčasťou výsledného balíka sú aj logo manuál a dizajn manuál, ktoré definujú pravidlá použitia loga, vizuality, zvukovej podoby brandu a ktoré zároveň umožňujú zabezpečiť konzistenciu všetkých výstupov značky v budúcnosti. Po odovzdaní licencie na používanie loga v dohodnutej forme pre vás radi zabezpečíme aj registráciu novej ochrannej známky.

Stretnime sa
k vašej značke