Moderná vizualita pre vyzretú značku

Belba pôsobí vo svete chémie. Zamestnancov firmy by ste však v laboratóriu hľadali márne. Ich priestor je na poli. Bok po boku farmárom, kde denne pomáhajú v ochrane úrody, ktorú tak tvrdo pestovali.

Prístup značky BELBA totiž nevychádza z ambície predať univerzálny liek na všetky choroby rastlín. Práve naopak. Najväčší dôraz kladú práve na pochopenie potrieb farmárov a starostlivý výber produktov do svojho portfólia. Na každý problém sa snažia nájsť špecifické riešenie a ošetrovať rastliny lokálne – len vtedy, ak je to skutočne nevyhnutné.

BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita interiér

Nové, atraktívne logo

Prípravky, ktoré farmári aplikujú do pôdy pomáhajú úrode rásť bez zásahu škodcov a chorôb. Ide teda o recipročný proces založený na princípe spätnej väzby. Ako sa o pôdu farmár postará, taký výsledok bude žať.

Iné to nie je ani v prístupe spoločnosti BELBA. Tá sa o svojich zákazníkov príkladne stará, je flexibilná a hľadá riešenia na ich špecifické problémy, za čo získava pozitívnu spätnú väzbu a dlhodobo prosperujúce vzťahy. Tento princíp je premietnutý nielen do osobnosti značky, ale aj jej základnej vizuálnej reprezentácie v podobe loga.

Jednotná vizuálna identita

Koncept dopĺňajúcich a prekrývajúcich sa prvkov sme využili aj pri tvorbe celej komunikačnej identity značky. Dizajn sme tým posunuli do atraktívnej a veľmi variabilnej roviny, čo nám umožnilo s vybraným prvkom loga pracovať v rôznych komunikačných prostriedkoch.

Špecifický výrez sprevádza prakticky všetko od dizajnu webstránky a produktových katalógov až po outdoorové reklamné nosiče. Vo svojej špecifickej forme navyše dopĺňa aj vzhľad vizitiek, hlavičkového papiera a obálok, čím celú vizualitu značky prepája do jednotného konzistentného celku.

BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita folder
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita obálka

Nápadná farebnosť

Väčšina spoločností v segmente poľnohospodárstva alebo doplnkov pre poľnohospodárov komunikuje prírodnými farbami, najmä hnedou a zelenou. Belba však nie je taká, ako jej konkurencia. Odlišuje sa svojím prístupom, veľkosťou, flexibilitou aj ľudmi, ktorí ju reprezentujú.

Základné farby využité vo vizualite značky majú za úlohu vymedziť značku zo zabehnutých cliché v segmente poľnohospodárstva a simulovať “chemické” farby, ktoré sa v prírode vyskytujú len zriedka (najmä špecifické odtiene modrej a červenej)

belba farebnost

Využitie moderných grafických trendov v identifikácii

Okrem jedinečného a významovo bohatého logotypu a definovanej unikátnej farebnosti sme pre značku Belba vytvorili súbor moderných dizajnových ikon, ako dôležitú súčasť vizuálnej identity brandu zákazníka.

Ikony sú prevedené vždy v dvojfarebnom variante, pričom sú skonštruované z líniových prvkov. Jednotlivé ikony predstavujú konkrétny produktový rad, vyjadrený grafickou skratkou so zodpovedajúcimi farbami.

Dôverný vzťah farieb a línií

Kombinácia definovanej farebnej schémy a línie výrezu vytvára jedinečnú komunikačnú identitu. Vytvára tým priestor pre veľkú variabilitu v použitých výrazových prostriedkoch pri zachovaní jasnej identity.

Použitie unikátnej vizuality sme stanovili v štandardnom brand guidelines značky Belba s jasne stanovenými možnosťami použitia pre všetky typické formy komunikácie.

BELBA - Budovanie značky - logo a design manuál
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita design manuál
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita logo manuál
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita typografia

Praktické využitie

Zadefinované použitie vizuality sme pretransformovali do komunikácie značky na úžitkových a iných reklamných predmetoch a tiež na identifikáciu značky do rôznych komunikačných úrovní v rámci externej a internej komunikácie.

Vizualita sa ďalej premietla do rôznych brand touchpointov, či už v offline alebo online svete na každodennú interakciu alebo jedinečnú príležitosť kontaktu recipienta so značkou.

BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita mikina
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita mikina
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita hrnček
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita odznak

Prehľadný a vizuálne príťažlivý katalóg

Tlačené komunikáty pre spoločnosť Belba spájajú dva princípy: jednak je to unikátna vizuálna jednotnosť, definovaná jedinečným spojením tvaru výrezu a farebnosti na jednej strane a na tej druhej použité fonty, zabezpečujúce možnosť rýchleho čítania krátkych odkazov, aj obsažnejších textových blokov. Základný font typu grotesk sa vyznačuje ľahkým, plynulým čítaním vo všetkých ponúkaných rezoch.

Jedinečnosť katalógu spoločnosti Belba dopĺňajú vytvorené ikony, využité nielen na oživenie vizuality, ale tiež na predelenie väčších celkov a teda na rýchlu identifikáciu a orientáciu v rámci tlačoviny.

BELBA - Budovanie značky - katalóg
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita katalóg
BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita katalóg

Prispôsobivá identita

Navrhnutá vizualita sa vyznačuje vysokou adaptabilitou pre použitie rôznych formátov komunikátov v odlišných vizuálnych pomeroch pri zachovaní jednoznačnej identity. Použité línie a farby sú ľahko rozpoznateľným identifikátorom značky.

BELBA - Budovanie značky - reklama print

Rozsiahly obsah v prehľadnej forme

Moderná, vizuálne príťažlivá webstránka obsahuje množstvo dôležitých a obsiahlych celkov, preto je jej funkčnosť veľmi dôležitá. Predstavuje jeden z dôležitých touchpointov pre túto značku a preto sme použitím overených postupov a opakovaným testovaním docielili funčknú podobu stránky.

Prehľadné členenie okrem logiky usporiadania celkov, použitých čitateľných fontov a modernej grafiky pomáha dosiahnuť aj rozdelenie produktových radov ikonami, ktoré značku Belba definujú.

Prehľadná orientácia

Webstránka obsahuje mnoho moderných prvkov, ktoré pomáhajú zlepšovať orientáciu pri zachovaní definovanej vizuálnej jednotnosti. Všetky súčasti webstránky nesú jasný odkaz identity značky – či už hravý výrez, prinášajúci vizuálnu dynamiku alebo farebnosťou reprezentovanú silu, proaktivitu, inšpiratívnosť, spoľahlivosť, energiu a optimizmus.

Komunikované hodnoty

Súčasťou brandu spoločnosti nie sú len vizuálne vyhotovenie logotypu, definovanie typografie a farebnej škály, ale aj firemná kultúra, vízia a misia. Každý pracovník spoločnosti má pozitívny vzťah nielen k prírode ako takej, ale aj k poľnohospodárstvu. Neustála snaha spoločnosti prispieť k tvorbe našej krajiny sa odráža aj na spokojnosti zákazníkov.

Rast klientov so servisom priamo na poli odzrkadľuje ich spokojnosť s ponúkanými službami a produktmi. Naviac si cenia snahu pracovníkov spoločnosti, ktorí sa pri prehliadkach porastov opierajú o odborného posudky akademikov z renomovaných inštitúcií na Slovensku a v Českej republike.

BELBA - Budovanie značky - vizuálna identita webstránka

Stretnime sa
k vašej značke