Stratégia komunikácie na sociálnych sieťach

Nastavenie komunikácie na sociálnych sieťach a jej aktívne spravovanie sa nieslo v duchu vysokej kreativity, kvalitnej produkcie a časovej flexibility. Základným prvkom, ktorý sme do komunikácie na sociálnych sieťach Facebook a Instagram vložili, bol jednotný vizuálny podpis, z ktorého je značka jasne odčitateľná. Nielen pútavý formát, ale najmä obsah je to, čo návštevníkov sociálnych sietí zaujme a podnieti k interakcii.

Pri budovaní kreatívneho konceptu sme preto prihliadali na komunikačné ciele, ktoré sme zadefinovali spolu s klientom a tematicky ich rozpracovali do štyroch východiskových línií. Pri napĺňaní týchto cieľov a tvorbe príspevkov sme mali na zreteli najmä hlavnú ideovú líniu značky, ktorá má za cieľ profilovať reťazec BILLA ako Experta na kvalitné potraviny.

Originálny obsah s príťažlivým rukopisom

Počas spolupráce sme vytvárali pravidelné tematické príspevky, ktoré prezentovali produkty značky BILLA nevšedným a vizuálne atraktívnym spôsobom. Nastavenú tonalitu príspevkov sme pravidelne oživovali tzv. seriálovými postami, ako napr. “limonádové pondelky, farebné piatky, oriešky na pondelok, smoothie infografiky… a mnohé iné). Účelom seriálových príspevkov bolo podporiť lojalitu fanúšikov vytvorením návyku a očakávaní pri sledovaní daného tematického postu, a to kreatívnou, hravou a vizuálne príťažlivou formou.

Pravidelné tradičné i nové formáty

Originalitu a pútavosť príspevkov sme dosiahli nielen kreatívnym obsahom, ale aj rôznorodými formátmi. Využívali sme preto nielen tradičné, ale i nové formáty, najmä 360° fotografie, cinemagrafy, stop-motions, animácie, či “click to view full image”.

Produkcia z našej autorskej dielne

Súčasťou našej práce však nebolo iba funkčné nastavenie komunikačnej stratégie v online prostredí, vrátane ideamakingu a copywritingu, ale i samotná produkcia, ktorú komplexne zastrešil náš in-house produkčný tím. Nákup potrebných rekvizít a surovín, inštalácia indoor i outdoor scén, foodstyling, photoshooting a následná postprodukcia, vniesli do výsledkov to, čo žiadna fotobanka nenahradí – citeľnú autentickosť a originalitu. Intenzita produkcie reflektovala aktuálne komunikačné potreby značky – propagáciu produktov z akčného letáka, výhody a súťaže pre členov vernostného programu, ako i AdHoc kreatívu podľa zadania klienta.

Spolupráca s influencermi

Jednou z kľúčových komunikačných aktivít, ktorú sme pre klienta zabezpečovali, bola aj spolupráca s influencermi. Značka doposiaľ nebola spojená so žiadnou známou osobnosťou, ktorá by jej pomohla rozšíriť publikum a podporila jeho lojalitu. Preto sme navrhli a vytvorili koncept videorelácií pod názvom “Bez omáčky”, ktorý sme pretavili do dvoch separátnych výstupov – primárne určených pre platformu YouTube.

Bez omáčky s Dominikou Dadíkovou

Videorelácia bola založená na princípe interview s prizvaným hosťom (známou osobnosťou), v rámci ktorého sa nenútenou a zábavnou formou komunikovali stravovacie postoje, tipy, triky a návyky hosťa k jedlu. Kreatívny koncept vrátane scenára, návrhu a kompozície scény, profesionálnej videoprodukcie, či grafickej a zvukovej postprodukcie, sa odohral v našej réžii.

Tipy a triky Bez omáčky s Martinom Záhumenským

Videorelácia s kratšou minutážou bola skomponovaná na princípe zaujímavých tipov a trikov na využitie známych surovín, a to pod taktovkou skúseného šéfkuchára Martina Záhumenského. Celý proces produkcie a postprodukcie všetkých častí relácie sme zabezpečili inhouse s vlastným produkčným tímom.

Social care

Pre značku BILLA sme zastrešovali i komplexné social care služby. Mali sme na starosti permanentnú komunikáciu značky s fanúškmi na sociálnych sieťach a zvyšovali ich zákaznícku spokojnosť a lojalitu.

Hodnota response rate sa pod našim vedením vyšplhala z pôvodných 50% na úctyhodných 90%, pričom priemerný čas na odpoveď sme skrátili na 8 – 10 minút (po dohode s klientom bolo naším cieľom dosiahnuť 15 minútový čas na odpoveď). V úzkej spolupráci s regionálnymi manažérmi sme dokázali promptne odkomunikovať podnety od zákazníkov, čo prispelo k odstráneniu nedostatkov na jednotlivých prevádzkach a zlepšeniu ich efektivity.

 

Výsledky práce

Vlastná produkcia kreatívneho obsahu na sociálnych sieťach priniesla svoje ovocie. Na Instagrame sa značka BILLA vyprofilovala ako druhá najlepšia v porovnaní s priamou konkurenciou, v rámci ktorej predbehla dokonca takých gigantov, akými sú Tesco, či Kaufland. Permanentné social care služby povzniesli komunikáciu značky so svojimi fanúšikmi na novú úroveň – zlepšilo sa vnímanie značky z pohľadu reálnych i potenciálnych zákazníkov, ako aj zabezpečila cenná spätná väzba pre regionálnych manažérov o nedostatkoch na jednotlivých prevádzkach.

Vytváraním pravidelných reportov na mesačnej, neskôr i týždennej báze, sme dokázali reflektovať celkovú komunikačnú výkonnosť a úspešnosť nastavenej stratégie. Prehľadné analýzy poskytovali klientovi podrobné informácie nielen o impresii našich kreatívnych výstupov, ale i efektivite jednotlivých prevádzok v kooperácii s regionálnymi manažérmi.

18 000+ vyriešených podnetov ročne

9+ minútový response time (z klientom požadovaných 15 minút)

10+ hodín/denne nepretržitý Social care so zameraním na krízovú komunikáciu

571% nárast počtu interakcií fanúšikov

198% nárast počtu fanúšikov na Instagrame (zo 6 000 na 19 000)

Druhý najlepší na sociálnej sieti Instagram (v porovnaní s priamou konkurenciou)

Stretnime sa
k vašej značke