Keď z učenia sála nádych umenia

Východisko vizuálneho konceptu nadväzuje na prepojenie klasického vzdelávania, ktorého korene siahajú až do starovekého Grécka a moderných možností kontinuálneho rozvoja zamestnancov. Spojili sme preto známy symbol gréckej sochy s moderným grafickým spracovaním, úderným headlinom a deskriptívnym copy textom, ktorý motivuje k akcii. Prvok sochy je navyše možné nahradiť aj inými predmetmi, čím vizuál získava dodatočnú variabilitu.

Font a farby nových vedomostí

Pri voľbe typografie a farebnosti sme vychádzali z potreby evokovať dojem serióznosti, dôveryhodnosti a stability. Stavili sme preto na pätkový font Elsie a korporátne farby značky UNIQA GSC. Atraktivitu vizuality sme podčiarkli citlivou kombináciou tradičných a moderných prvkov, ktoré spoločne vytvárajú dizajnovo pôsobivú symbiózu.

Vzdelanie, ktoré posúva vpred

 

Navrhnutý koncept sme pretavili do atraktívneho videa, ktoré predstavuje hlavnú myšlienku projektu UNIQA Academia formou krátkeho príbehu. Emotívnosť videa podporujú na mieru ušité kreatívne prestrihy a dynamická hudba.

Na pôde akadémie i mimo nej

Kľúčovú vizualitu sme preniesli na rôzne touchpointy v offline i online prostredí. Pozornosť cieľového publika sme získali atraktívnymi banermi, roll-upmi, letákmi a brožúrami, ktoré boli umiestnené v priestoroch stredných škôl a v kanceláriách UNIQA GSC.

Duálne vzdelávanie v UNIQA GSC

Súčasťou vzdelávacích programov a aktivít orientovaných na kariérne napredovanie zamestnancov v UNIQA GSC je i projekt duálneho vzdelávania. Projekt umožňuje absolventom vybraných stredných škôl získať pomaturitné vzdelanie a prax súčasne, čo mnohým z  nich otvára možnosti získať cenné skúsenosti ešte počas štúdia a byť tak o krok bližšie k získaniu vysnívaného zamestnania.

Na základe týchto východísk sme pre projekt duálneho vzdelávania v UNIQA GSC navrhli kľúčový vizuál, ktorý sme aplikovali na rôzne touchpointy v online i offline prostredí.

 

50% práca + 50% škola = 100% kampaň

Vytvorili sme i microsite odetú do konzistentnej vizuality vychádzajúcej z korporátnych farieb značky UNIQA GSC a komunikáciu podporili aj príspevkami na sociálnych sieťach, vďaka ktorým sa dostal projekt do širokého povedomia cieľového publika.