Projekt s prírodou v srdci

Kľúčovým východiskom našej spolupráce bolo porozumieť myšlienkam architekta a pochopiť, v čom je projekt jedinečný. Zistili sme, že okrem komfortného mestského bývania svojim budúcim majiteľom poskytuje i niečo viac… a síce vytúžený pokoj a relax v lone prírody Malých Karpát. Zmocnil sa nás pocit, že takéto bývanie si musí každý jednoducho zamilovať. Preto sme vytvorili jednotnú, unikátnu myšlienku zamilovanosti, ktorá projektu vdychuje krásnu, čistú a emotívnu dušu.

Claim „Zamilujte sa do svojho nového bývania“ sa tak stal ústredným komunikačným prvkom tohto výnimočného developerského projektu, ktorý sme nazvali Tillia. Názvom odkazujeme na strom Lipy malolistej (Tilia Cordata), ktorý je typickou súčasťou flóry v Záhorskej Bystrici. Spojitosť sme navyše objavili aj v liste lipy. Jeho tvar totiž výrazne pripomína srdce a zároveň i pôdorys budov projektu.

 

Láska na prvý pohľad

Tvar srdca sa stal ústredným motívom loga i celého kreatívneho konceptu. Symbol lásky a zamilovanosti, ktorý možno nájsť i v zmieňovanom tvare budov projektu, bol preto jednoznačnou voľbou. Zakomponovali sme ho do všetkých vizuálnych výstupov ako špecifický podpis značky Tillia. K značke si tak recipienti vytvoria nielen funkčné, ale najmä cenné emočné asociácie, ktoré výrazným spôsobom znásobia ich lojalitu.

Vizualita v hrejivých tónoch

Ideu lásky zachytávame aj vo farebnej tonalite a typografii. Využívame hrejivé odtiene červenej v jej najrôznejších podobách – od optimistickej oranžovej, cez ambicióznu červenú, až po vášnivú prímes bordovej. Nastavenú farebnú škálu pritom pretavujeme nielen do loga, ale aj do fontu Hurme Geometric Sans, ktorý reprezentuje projekt Tillia naprieč celou jeho komunikáciou.

Aktivita v správnom čase

Po zadefinovaí názvu a nastavení funkčnej vizuality sme pristúpili k tvorbe komunikačnej stratégie. Jednotlivé fázy komunikácie sme si rozdelili do štyroch chronologických línií, pričom každá z nich mala svoj jasný cieľ. V prvej etape komunikácie bolo našim zámerom projekt čo najviac zviditeľniť. Následne sme vyvolali u ľudí potrebu o značke premýšľať a chuť dozvedieť sa viac. Záujem pritom musel byť natoľko silný, aby ľudí podnietil k reálnej aktivite. Finálnou etapou bolo zastrešiť komunikáciu s potenciálnymi, ale i existujúcimi zákazníkmi a poskytnúť im pocit maximálnej ústretovosti a starostlivosti o ich potreby.

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

Fázu zviditeľnenia sme uviedli do praxe v maximálnom nasadení. Navrhli sme sériu obrandovaných materiálov, tlačovín a prezentačných darčekov, ktorými sa projekt dostal do povedomia ľudí v ich reálnom prostredí. Návrh vizitiek, hlavičkových papierov, tašiek, balónikov a mnohých ďalších predmetov sa niesol v duchu jednotnej a ľahko identifikovateľnej vizuality. Motív srdca zahalený do korešpondujúcich farieb sa tak spoľahlivo vryl do myslí ľudí ako symbol jedinečného projektu Tillia v malebnom prostredí Záhorskej Bystrice.

Mesto, ktoré ožilo láskou

Význam offline komunikácie sme skutočne nepodceňovali. Vytvorili sme sadu grafických vizuálov, z ktorých bola jasne odčitateľná radosť a láska v priestore nového domova. Mladí ľudia v podobe zamilovaných párov tak nenásilnou formou upriamovali pozornosť na nový projekt Tillia, ktorý vyrastá v srdci Záhorskej Bystrice a komunikovali jeho hlavné benefity. Vizualita bola zhmotnená do podoby billboardov, citylightov, ale i rollupov, či praktických prezentačných brožúr.

Komunikácia prispôsobená aktuálnym cieľom

Samozrejmosťou bola a stále je i komunikácia projektu v online prostredí. Na pravidelnej báze vytvárame atraktívne banery v rôznorodých formátoch, prostredníctvom ktorých reflektujeme aktuálne potreby a ciele projektu. S klientom preto udržiavame permanentnú komunikáciu, vďaka ktorej dokážeme operatívne prispôsobovať tonalitu a frekvenciu nastavenej stratégie i kreatívneho konceptu.

 

Ste na dobrej adrese

Nemenej dôležitou časťou našej práce bolo i vdýchnutie života webstránke projektu. Všetky benefity a posolstvá, ktoré sme sa po dohode s klientom rozhodli odkomunikovať, sme pretavili do podoby moderného, prehľadného a vizuálne príťažlivého webu. Súčasťou stránky je kompletná a aktualizovaná ponuka bytov projektu, ako aj všetky potrebné informácie o charaktere, lokalite a výhodách bývania v Tillia. Informácie dopĺňame ilustračnou grafikou, ktorá do celkovej vizuality vnáša jedinečný a osviežujúci podpis.

Sociálne siete plné lásky k bývaniu

Všetky benefity projektu, ktorými sa Tillia môže hrdo popýšiť, komunikujeme aj prostredníctvom sociálnych sietí. Na platformách Facebook a Instagram uverejňujeme na pravidelnej mesačnej báze kreatívne príspevky založené na dvoch účelových rovinách. Prvou sú tzv. “hardsell” príspevky, ktorých primárnym cieľom je podporiť predaj bytov v Tillia. Vyváženým protipólom sú “mood” príspevky, ktorých účelom je vyvolať pozitívne emócie a umožniť publiku vytvoriť si k značke Tillia úprimný vzťah. Jednoducho povedané – zamilovať si bývanie v Tillia.

Pestrosť príspevkov podporujeme využitím viacerých formátov od klasických obrázkových postov, cez autorské animácie a videá, ktoré projekt ešte viac priblížia širokej verejnosti a potenciálnym záujemcom. Príspevkami zároveň motivujeme ľudí k návšteve webstránky projektu Tillia, na ktorej komunikujeme všetky benefity projektu, kompletné informácie o ponuke bytov, ako aj možnosti získania ďalších informácií.

Naplnenie predajných cieľov nie je vecou náhody

Efektívnosť komunikácie s ohľadom na posilnenie predajných cieľov klienta podporujeme i tvorbou PPC kampaní. Pravidelne vytvárame vizuálne príťažlivé banery, v ktorých komunikujeme také benefity, ktoré sú pre dané obdobie a naplnenie zadefinovaných cieľov kľúčové. Neorientujeme sa pritom iba na vizuálnu formu, ale dôraz kladieme aj na celkovú bonitu kampaní z hľadiska úspešného nastavenia optimalizácie a analytiky.

Novinky z prvej ruky

Ako v offline, tak i v online prostredí je našou trvalou snahou vytvoriť takú komunikáciu, ktorá prinesie čo najefektívnejšie výsledky. V rámci projektu Tillia sú takýmito výsledkami potenciálni, ale najmä reálni zákazníci. Aby sme ich oslovili v čo najhojnešom počte a s čo možno najväčším úspechom, zahrnuli sme do komunikačnej stratégie i pravidelný mailing formou aktuálnych newslettrov. Obsahom newslettrov sú novinky z priebehu výstavby, lákavé benefity projektu, ako aj užitočné tipy a zaujímavosti z oblasti interiérového dizajnu, plánovania bývania, či aktivít v lokalite Záhorskej Bystrice a Malých Karpát.

Stretnime sa
k vašej značke