Inovatívna komunikácia

Pri tvorbe vizuality pre konferenciu resco.next sme klasickým dizajnovým prvkom nedali šancu. Práve naopak – nahradila ich odvážna typografia a farebnosť, ktorá je základom loga i celej vizuálnej identity.

Logo je tvorené rozšírenými (extended) i zúženými (condensed) rezmi fontovej rodiny Nimbus Sans D OT, ktorá mu dodáva potrebnú dynamiku a unikátnosť. Miesto konania konferencie, ktoré si účastníci vždy spájajú s konkrétnymi zážitkami je navyše zvýraznené a umiestnené v spodnej časti logotypu, takže je možné ho v budúcnosti zmeniť a prispôsobiť podľa potrieb ďalšej unikátnej destinácie.

Geometrické tvary a odvážne línie

Aj keď je vizualita konferencie veľmi variabilná, skúsené oko postrehne jasný dizajnový systém – vizuálnu skratku. Každej skupine účastníkov eventu sme totiž priradili špecifický geometrický tvar, ktorý je čitateľný na všetkých komunikačných touchopointoch a skupinu sprevádza naprieč rôznymi marketingovými prostriedkami. Grafické prvky sú vždy ladené v jednotnom duchu, rešpektujúc odlišné formy použitia.

Pozitívne ladená tonalita

Technológie sú dynamické, menia sa a prispôsobujú sa tomu ako ich používame. Aj z tohto dôvodu sme pri výbere farieb pre konferenciu resco.next vychádzali z pozitívnych dynamických farieb najmä žltej, červenej a fialovej, doplnených o chladnejšiu tmavomodrú, ktorá celú farebnú paletu mierne uzemňuje.

Moderná a dynamická typografia

V typografii mali naši dizajnéri tentokrát o niečo voľnejšiu ruku ako zvyčajne, keďže je konferencia i celá jej komunikácia v anglickom jazyku a vo výbere sa teda nemuseli obmedzovať na fonty so širokou škálou špecifických diakritických znakov. Základný font komunikácie je totožný s fontom použitým v samotnom logotype.

Dizajn redefinovanej klasiky

Keďže je logo konferencie typografické, celková vizualita musela byť dostatočne výrazná i sama o sebe. Jej ústrednými motívmi sa stali klasické geometrické tvary najmä pravouhlý trojuholník, štvorec, obdĺžnik a kruh. Pre zvýšenie dizajnovej variability sme niektoré z týchto tvarov vyplnili pravidelnými čiarami, ktoré celý dizajn príjemne odľahčujú.

Video produkcia z našej dielne

Okrem celkovej vizuality, programovania webstránky a online kampane sme ku konferencii resco.next 2019 pripravili aj niekoľko videí. Teaser video, pozvánka od zamestnancov i vedenia spoločnosti Resco ako aj pútavé aftermovie a záznamy z prezentácií sú ladené v jednotnej tonalite a doplnené o animácie vychádzajúce z nastavenej vizuálnej identity.

Týmito, na pohľad malými, detailami sa nám podarilo všetky výstupy zjednotiť a dať im jasný konzistentný charakter. Fotografie celého eventu zabezpečil talentovaný fotograf Matej Kmeť.

Stretnutie na správnej adrese

Pre potreby konferencie sme vytvorili informačne jasne členený web so štýlovými prvkami, ktoré nenarúšajú, ale naopak podporujú prehľadnosť webu. Sú v ňom komunikované všetky potrebné posolstvá, výzvy a ďalšie informačné doplnky.

Stabilitu a pokoj do vizuality vnášajú aj takmer úplne desaturované fotografie, ktoré nechávajú vyniknúť navrhnuté farby aj moderné grafické prvky.

Stretnime sa
k vašej značke