Sedem dekád poctivej výroby

Značka HYZA má za sebou dlhú históriu, počas ktorej sa výrazne formovala, no jej jadro ostalo zachované. Po rokoch prirodzeného žitia a formovania svojich hodnôt sa spoločnosť rozhodla ich formálne ukotviť tak, aby boli zrozumiteľné, konzistentné a záväzné nielen naprieč spoločnosťou, ale aj pre dodávateľov a obchodných partnerov. Našou úlohou bolo previesť značku týmto procesom a zapojiť do neho širší okruh zamestnancov.

Hyza Branding - Brand Idea

Jasné poslanie, silné hodnoty

V úvode projektu sme absolvovali niekoľko interaktívnych workshopov s manažmentom a zástupcami všetkých rozhodujúcich oblastí spoločnosti HYZA. Rozsiahlym brainstormingom sme umožnili zamestnancom vyjadriť sa, ale i spoznať názory svojich kolegov a nájsť medzi nimi prieniky. Tieto informácie sa spolu s výsledkami spotrebiteľského prieskumu stali nenahraditeľnými pri ďalšej práci so značkou a umožnili nám definovať kľúčové hodnoty a upraviť poslanie, víziu, misiu značky i tonalitu komunikácie.

Kompas pre riadenie značky

Sformulované atribúty značky, definíciu cieľového publika, analýzu produktového portfólia a ďalšie výstupy sme pre klienta zosumarizovali v jednotnom dokumente – Brandbooku. Ten slúži ako základ a kompas, ktorý značke uľahčuje zásadné rozhodnutia o jej smerovaní. Odovzdaním brandbooku sa však naša spolupráca s klientom zďaleka nekončí a preto naďalej aktívne participujeme na kultivácii značky a jej komunikácii vo vnútri firmy, i navonok.

Hyza brand identity strategy - brandbook
Hyza brand identity strategy - brandbook
Hyza brand strategy - brandbook cover
Hyza brand strategy - brandbook page example

Potreba obalového redizajnu

HYZA pôsobí v segmente rýchloobrátkového tovaru, v ktorom sa produkcia vždy prispôsobuje aktuálnym požiadavkám zákazníkov. Zloženie sortimentu značky je výsledkom reakcie na požiadavky trhu a rozrastá sa postupne spolu so zmenami v ich nákupnom správaní. Spoločnosť HYZA si uvedomuje, že je dôležité udržiavať konzistentný dizajn obalov a ich dlhodobú atraktivitu na pulte, preto nás oslovila aj pri tvorbe nového dizajnového jazyka, ktorý by bol schopný dlhodobo pokrývať potreby značky a rýchlo reagovať na nové zmeny.

Zodpovedný prístup

Predtým, než sme sa naplno pustili do tvorby nového dizajnového systému, sme zrealizovali dôkladnú analýzu rôznych typov obalov, gramáží, príchutí a veľkostí aktuálnych produktov. Dôležitou súčasťou tohto procesu bol workshop so stakeholdermi značky, na základe ktorého sme spoločne navrhli architektúru produktových rád, definovali zjednocujúce i odlišujúce prvky dizajnu a overili realizovateľnosť návrhov.

Pri príprave východísk pre tvorbu nového dizajnu sme si totiž uvedomovali, že aj tá najmenšia chyba by mohla mať za následok negatívne dôsledky v podobe poklesu predaja, straty záujmu o produkt zo strany spotrebiteľov, neschopnosť nájsť produkt alebo odlíšiť značku od konkurencie.

Hyza brand identity - brand assets skice

Spojenie tradície a moderného dizajnu

Pri redizajne obalov produktového portfólia sme vychádzali z tradície, ktorú značka HYZA reprezentuje a moderného prístupu, ktorý uplatňuje vo výrobe aj v správaní sa na trhu. Našim cieľom bolo zjednotiť dve zdanlivo protichodné myšlienky (tradície a modernosť) a vytvoriť tak úplne nový, atraktívny a jasne odlíšiteľný obalový dizajn. Ústredným motívom nového obalového dizajnu sa stal moderný, geometrický symbol kuraťa.

Ikonický vizuálny symbol

Ikonický prvok kuraťa, vychádzajúci z ľudového vzoru navrhnutého pri príležitosti 70. výročia značky, sme následne doplnili priehľadným priezorom prezentujúcim produkt a vzhľad obalu rozšírili aj o ďalšie časti ľudového vzoru. Kombináciou nových prvkov sa nám podarilo vytvoriť unikátny dizajn, ktorý je na prvý pohľad odlišný od konkurencie a zároveň značke poskytuje dostatočnú variabilitu pri použití naprieč celým produktovým portfóliom.

Hyza brand identity - packaging case study
Hyza brand identity - obalový dizajn case study

Aplikácia nového dizajnu

Nové prvky obalového dizajnu, výraznú typografiu a dobre známu farebnosť značky HYZA sme zapracovali do všetkých častí produktového portfólia. Navrhli sme i logické zmeny v tvorbe a aplikácii nomenklatúry, čím sme vytvorili predpoklad pre jednoduchú implementáciu ďalších produktov do existujúcich i nových produktových radov. V prípade zmien preto bude značka schopná pružne reagovať a rozširovať či zužovať svoje portfólio pri zachovaní dlhodobej vizuálnej konzistencie.

Hyza brand identity - packaging case study
Hyza brand identity - obalový dizajn case study
Hyza brand identity - packaging case study
Hyza brand identity - obalový dizajn case study
Hyza brand identity - packaging case study
Hyza brand identity - packaging case study

Aktivácia zmien aj na sociálnych sieťach

Refresh kľúčových atribútov značky a nového obalového dizajnu komunikujeme aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Pravidelný autorský obsah, o ktorý sa stará náš in-house produkčný tím a skúsení špecialisti na sociálne siete, pravidelne dosahuje vysoké interakcie a pozitívne reakcie zo strany fanúšikov.

Na sociálnych sieťach využívame prvky seriálovosti, komunikujeme súťaže, tradičné slovenské recepty, aj špecifické chute zo zahraničia. Fanúšikovia sa môžu inšpirovať tradičnými krojmi, nárečovými slovami, zábavnými hádankami, či obsahom z dielne spolupracujúcich influencerov.

Hyza brand identity - social media marketing
Hyza brand identity - foto produkcia foodstyling
Hyza brand identity - foto produkcia foodstyling

Jednotné produktové fotografie

Dizajn nových obalov sme preniesli aj na produktové fotografie, ktoré našli svoje využitie nielen na webstránke HYZA, ale aj v množstve propagačných materiálov, produktových katalógov či letákov maloobchodných predajní čím sme opäť zjednotili celkový imidž produktov značky.

Hyza brand identity - produktové foto
Hyza brand identity - produktové foto
Hyza brand identity - produktové foto
Hyza brand identity - produktové foto
Hyza brand identity - produktové foto
Hyza brand identity - produktové foto

Stretnime sa
k vašej značke