Interaktívny workshop

Spoluprácu sme odštartovali sériou interaktívnych workshopov, na ktorých sme s brand manažérom značky MATADOR Group diskutovali o histórii firmy, jej súčasných aktivitách i ambíciách na roky dopredu. Do detailu sme rozobrali novú komunikačnú stratégiu značky, pilotné návrhy vizuality aj jej hodnoty. Tento prístup nám pomohol lepšie uchopiť kreatívne zadanie a navrhnúť riešenie, ktoré vyhovelo nielen náročným požiadavkám stakeholderov ale aj cieľového publika.

Notoricky známa farebnosť,
úplne nová typografia

Značka MATADOR Group bola za svoju 115 ročnú existenciu vždy verná trojkombinácii farieb červená, čierna a biela, ktoré vyzdvihovali jej dravosť a dominanciu. Potrebu zmeny manažment nepociťoval ani pri jej najnovšej vizuálnej zmene. Notoricky známu paletu sme preto doplnili len jemne. Energická oranžová a neutrálna šedá farba Matadoru neuberajú na sile, naopak zvyšujú jeho dizajnovú variabilitu a možnosti aplikácií. Oveľa výraznejšia zmena nastala v typografii. Tá po novom využíva jednoduché moderné línie a perfektne funguje v rozsiahlom spektre online i offline komunikačných touchpointov.

Odvážny branding
založený na dynamike

Kľúčovým elementom novej vizuálnej identity značky sú moderné vizualizácie a sýte červeno – oranžové vlny. Tie reprezentujú vibrácie, ktoré dynamickým pohybom prenášajú energiu alebo informáciu z jedného miesta na druhé. Rovnako ako značka MATADOR Group prechádza z generácie na generáciu, z technológie na technológiu a rozširuje svoje pôsobenie z jedného odvetvia na ďalšie, je aj vlna v neustálom pohybe. Prvok vlny predstavuje vizuálnu metaforu, ktorá je aplikovateľná nielen na veľké plné plochy ale aj izolovane. Predstavuje tak jeden z kľúčových prvkov značky, ktorý zvyšuje jej rozpoznateľnosť a zapamätateľnosť v očiach cieľového publika i širokej verejnosti.

Atraktívna vizuálna identita
a štýlový merch

MATADOR Group zamestnáva stovky ľudí, pôsobí na troch európskych trhoch a rozvíja aktivity v rôznych oblastiach biznisu od dizajnu a inžinieringu, cez sériovú výrobu až po priemyselnú automatizáciu. Aktivity spoločnosti sú teda mimoriadne rozsiahle a musel im zodpovedať aj rozsah aplikácie korporátnej identity. Pre klienta sme navrhli branding širokého spektra materiálov od štandardnej korešpondencie v podobe obálok, vizitiek a zakladačov až po branding hrnčekov, tričiek a ďalších merchandise prvkov, reprezentujúcich značku vo vnútri firmy i navonok.

Evolúcia vo vizualite značky

Navrhnutý dizajnový jazyk predstavuje výraznú evolúciu vo vizualite značky a spolu s novým komunikačným claimom Innovation to win má ambíciu transformovať MATADOR Group do role inovačného lídra vo svojom segmente. Výrazná, no premyslená zmena by mala značku pripraviť na digitálny vek a dodať jej sebavedomie k ešte odvážnejšej a progresívnejšej komunikácii. Nová korporátna identita je zhrnutá v strategickom dokumente (logo manuále a dizajn manuále), ktorého úlohou je zabezpečiť konzistentný prejav značky naprieč všetkým komunikačnými aktivitami.

Dizajnový jazyk pre digitálny vek

Pre rozšírenie možností a zatraktívnenie komunikácie v online priestore sme pri tvorbe vizuality mysleli aj na moderné, dynamické prvky. Štýlové animácie vlny a práca s vizualizáciami produktov nám poskytli prakticky neobmedzené možnosti aplikácií, ktoré značka využije nielen na sociálnych sieťach, ale aj v širokom spektre ostatných komunikačných prostriedkov súčasnej digitálnej doby.

Moderné a atraktívne sound logo

Inováciám v komunikácii dáva značka MATADOR zelenú aj novým sound logom z našej produkcie. Hlboký tón spojený s jemnou elektronickou koncovkou motivicky nadväzuje na zvukový prejav silného motora a jasne odkazuje na históriu značky i dominantné postavenie automobilového priemyslu v jej biznis portfóliu. Navrhnutý zvuk bude postupne implementovaný do všetkých multimediálnych formátov v komunikácii značky a stane sa tak ďalším prvkom zvyšujúcim jej zapamätateľnosť a rozpoznateľnosť.

Stretnime sa
k vašej značke