Päť z piatich pre nové logo

Základným východiskom pre tvorbu loga a vizuálnej identity sa stal ikonický, ľahko rozpoznateľný symbol ruky, ktorý nemá geografické, demografické a ani sociálne obmedzenia. Rozprestretá ruka reprezentuje číslo päť, no je zároveň základným prvkom pre tvorbu, počítanie, rozdeľovanie i míňanie peňazí. Konštrukcia piktogramu rešpektuje princípy zlatého rezu, čím logo získava atraktívny a pre ľudské oko prirodzený tvar. Navyše je symbol ruky upravený tak, aby v kombinácii dlane a negatívneho priestoru medzi prstami vytváral číslovku päť.

Na mieru vytvorená typografia

Dôležitou zložkou loga i vizuálnej identity platformy 5 peňazí je nápadná typografia, ktorú pre klienta v spolupráci s nami navrhol uznávaný slovenský typografický dizajnér Ondrej Jób. Špecifické línie písma 5 peňazí tvoria jednostranne zaoblené línie vybraných znakov a charakteristické skosenie číslic, čím font získava svoj jedinečných výraz a formu.

Farebnosť, ktorá dodáva kredit

Z pohľadu farebnosti platforma 5 peňazí plynule nadväzuje na farebnosť organizácií, ktoré ju zastrešujú. Hlavné a doplnkové farby kopírujú primárnu paletu Národnej banky Slovenska a jasne ju tak prepájajú s platformou 5 peňazí, vďaka čomu značka získava váhu a istý spoločenský kredit. Konkrétne farebné kombinácie vo vizualite sú priradené vybraným cieľovým skupinám, ktoré chce platforma svojou činnosťou osloviť, čo zvyšuje úroveň vizuálnej konzistencie značky a zjednodušuje navigáciu v jej farebnom systéme.

Prepracovaný set ikon

Platforma 5 peňazí aktívne komunikuje široké spektrum finančných tém, pre pestré publikum naprieč mnohými komunikačnými kanálmi. Pre zaistenie jasnej a zrozumiteľnej komunikácie tak rozsiahlej agendy bolo preto dôležité vytvoriť set ikon, ktoré by tieto témy a kanály jasne odlíšili a umožnili recipientovi sa v nich ľahko zorientovať. Na mieru pripravené ikony vychádzajú zo základného piktogramu otvorenej ruky, pričom rešpektujú princípy hrubých, jednostranne zaoblených línií a využitia čo najjednoduchších, ale jasne rozpoznateľných tvarov.

Vizualita značky pokope

Všetky komponenty vizuálnej identity a loga sme spolu s pravidlami ich používania zhrnuli do praktického dokumentu (logo a dizajn manuálu). Ten by mal značke pomôcť komunikovať konzistentne za každých okolností, naprieč všetkými online i offline komunikačnými prostriedkami.

Atraktívny zvuk s ohľadom na budúcnosť

Moderná značka musí myslieť dopredu. Nielen na to, čo bude o dva či tri roky, ale aj na to, akým výzvam bude čeliť o desať či viac rokov. Pre platformu 5 peňazí sme s ohľadom na budúcnosť navrhli atraktívny sound branding, vďaka čomu získala svoj špecifický zvuk, ktorý jej pomôže ľahko sa odlíšiť v ére virtuálnych asistentov, podcastov a ďalších audiovizuálnych formátov. Navrhnutý zvuk je zložený na mieru z piatich výrazných tónov reprezentujúcich číslovku päť a kovového dozvuku, ktorý simuluje zvuk dopadajúcich mincí.

Výrazná vizualita s modernými prvkami

Ideu ruky a prstov z loga sme rozpracovali aj v návrhu vizuálov. Výrazná diagonála, ktorá prechádza celým návrhom, motivicky nadväzuje na špecifický dizajn ruky a symbolizuje prst (ukazovák) smerujúci na nadpis, ikonu či iné dôležité prvky. Farebnosť diagonály vždy odráža príslušnosť cieľovej skupiny, pre ktorú je vizuál určený. Alternatívou k použitiu ústrednej fotografie je použitie výraznej ikony v tónovom prechode (tzv. gradiente) od základnej modrej až po vybranú doplnkovú farbu.

Vzhľad sociálnych sietí i atraktívny merch

Vizualitu novovzniknutej platformy sme rozšírili aj na klasické prvky, akými sú dizajn korešpondencie, rollupy, informačná brožúra, šablóna prezentácie či vizitky. V dizajn manuále sme navyše definovali aj vzhľad online bannerov a príspevkov na sociálne siete, tonalitu fotografií či atraktívny merch.

Branding školiacich miestností

Branding platformy sme preniesli zo štandardných materiálov aj do interiéru školiacich miestností, ktoré budú slúžiť na vzdelávanie študentov, seniorov i širokej verejnosti. Pri dizajne sme využili rôzne printové formáty od izolovaných vizuálov, plagátov a veľkoformátových foto-stien až po tapety s ikonami, ktoré pokrývajú rozsiahlejšie časti školiacich miestností. Zaistili sme tiež navigačné prvky, ktoré zjednocujú priestor a zjednodušujú orientáciu návštevníkov.

Informáciami nabitý webový portál

Jednou z kľúčových súčastí platformy 5 peňazí je tiež atraktívny a informáciami nabitý webový portál. Jeho hlavnou úlohou je združiť všetky informácie od odborníkov a spolutvorcov platformy na jediné prehľadné a ľahko dostupné miesto. Portál obsahuje možnosti pre realizáciu kvízov či rozsiahlu informačnú sekciu s článkami a novinkami z oblasti bankovníctva, financovania, úspor a investícií.

Stretnime sa
k vašej značke