Veľký hráč, veľké ciele

Hitachi Zosen Inova je jednou zo svetovo najväčších spoločností, ktoré sa zaoberajú odpadovým hospodárstvom. Efektívne využívanie druhotných zdrojov a ich premena na energie či iné materiály, sú pre budúcnosť spoločnosti, ale aj planéty zásadné. To sa však bez správnych ľudí na správnom mieste nezaobíde, preto nás spoločnosť HZI požiadala o pomoc s nastavením funkčnej značky zamestnávateľa. Po stretnutí so stakeholdermi sme začali podnikať kroky na tvorbu stratégie, ktorá nevychádzala len z hĺbkových rozhovorov, ale aj z interného online prieskumu. Práve tieto údaje nám následne pomohli zadefinovať relevantné EVP a určiť podobu komunikácie, ktorá by rezonovala v existujúcich aj budúcich zamestnancoch.

Práca so zmyslom

Jednou z najväčších výziev v úvode spolupráce bolo pochopenie vnímania spoločnosti jej zamestnancami. Z dát, ktoré sme získali, sa nám podarilo jasne určiť, že témy slobody jednotlivca, spoločenskej zodpovednosti a inovatívnosti rezonujú v prevažnej väčšine zapojených respondentov. Získané dáta nás ďalej usmernili aj v tom, na akých pilieroch a s akým prísľubom by mal klient komunikovať svoju jedinečnosť na pracovnom trhu. Po intenzívnej konzultácii s klientom sme dospeli k vytvoreniu takého EVP, ktoré výstižne reflektuje samotnú podstatu existencie spoločnosti a jej hlavného inžinierskeho programu, zameraného na Waste to energy riešenia a obnoviteľnosť zdrojov.

Autenticita komunikácie

S inkluzívnym naratívom „Meníme odpad na energiu“ sme sa zamerali na to, aby sme atmosféru spoločnosti a jej pracovnú kultúru komunikovali autentickým spôsobom. Preto sme popri návrhu stratégie značky zamestnávateľa realizovali aj photoshooting so zamestnancami. Tí vo všetkých fázach kampane ozrejmovali motívy, ktoré ich viedli k tomu, aby svoje skúsenosti zúročili práve na pracovných pozíciách v Hitachi Zosen Inova. Ako vo fáze, ktorá sa zameriavala na posilnenie Employer brandingu ale tiež v aktívnej náborovej časti kampane sme tak využívali nielen reálne dáta, ale aj názory, ktoré boli podložené výsledkami interných prieskumov.

Profesionálny hiring

Na náhodu sme nestavili ani v náborovej časti kampane. Redizajn sa preto dotkol aj prostredia náborovej stránky na pracovnom portáli Profesia.sk. To všetko v záujme zvýšiť traffic a osloviť čo najviac potenciálnych záujemcov, ktorí rezonovali so znením EVP Hitachi Zosen Inova. Stanovené ciele sa nám podarilo naplniť najmä tým, že sme možnosti stránky využili na maximum. Okrem samotných ponúk práce sme záujemcov o pracovné miesto v prehľadne štruktúrovanom prostredí previedli históriou spoločnosti. Rovnako sme publikum oboznámili s jej kľúčovými hodnotami, ako aj špecializáciami, v ktorých sa jednotliví kandidáti môžu realizovať.

Hiring v rôznych podobách

Komunikačný koncept sme rozvíjali aj na novovytvorených sociálnych sieťach. Spustili sme tak komunikáciu na lokálnom trhu, a to mimo prebiehajúcej globálnej komunikácie značky. V priebehu niekoľkých mesiacov sme obsah posúvali od základných princípov spoločnosti až k úspešne realizovaným projektom. Tie boli ukážkou toho, čo všetko môžu zamestnanci Hitachi Zosen Inova dokázať v prospech lepšej budúcnosti pre všetkých. Stanovené ciele sa nám tak aj vďaka využitiu podporných kanálov darilo naplniť nad očakávania. V porovnaní s predchádzajúcim náborovým obdobím sme násobne zvýšili množstvo prijatých životopisov i uskutočnených pracovných pohovorov na otvorené pozície v Bratislave a Leviciach.

Efektívny mix online a offline kanálov

Pre klienta sme navrhli efektívny mix online a offline kanálov, ktoré boli vo forme citylightov a budúcich kandidátov sme chceli zaujať aj prostredníctvom audio kampane, ktorá bola realizovaná v 2. najväčom rádiu. Práve tie nám pomohli zvýšiť všeobecné povedomie o spoločnosti Hitachi Zosen Inova a dostať komunikačné posolstvo aj do takých prostredí, ktoré nebolo možné obsiahnuť v online priestore.

Médiá, ktoré priniesli výsledky

Výsledky kampane nám ukázali, že úspešnosť nasadenia youtube spotov sa prejavila v prekonaní stanoveného KPI o +143%. Nastavením dlhodobo udržateľného konceptu komunikácie sme zároveň Hitachi Zosen Inova pripravili stratégiu, ktorá je v súlade s ich vlastnými princípmi a preto je možné očakávať, že v ďalšej fáze spolupráce tieto výsledky ešte násobne prevýšime.

Stretnime sa
k vašej značke