Magická brand idea

Úvodnou analýzou regionálnej konkurencie predajcov, stanovením vízie, misie a poslania spoločnosti, ako aj pochopením jej hodnôt, sme dokázali v krátkom čase porozumieť unikátnym atribútom značky. Takto definované hodnoty a východiská nám následne pomohli rozvinúť aj brand ideu, ktorá je pre Suit Delux zásadná. Hlavným komunikačným naratívom tzv. brand ideou sa stala mágia, ktorá povýšila predaj postelí na spôsob, ako zažívať čarovné momenty, ktoré sú často príjemným zahájením dňa či noci. V nadväznosti na túto brand ideu dostala značka aj nový, výstižnejší tagline, ktorý zdôrazňuje, že kvalitný spánok dokáže robiť zázraky, a to nielen v snoch, ale aj v každodennom živote – či už z hľadiska mentálneho a fyzického zdravia, alebo životného štýlu.

Brandbook pre
konzistentnú
komunikáciu

Značka Suit Delux sa pýši viac než 25 ročnou históriou na španielskom trhu. Jej vzhľad a najmä logo sú preto atribúty medzi cieľovou skupinou natoľko známe, že sme do nich nechceli výrazným spôsobom zasahovať. Pri zmene brand idey, sme preto len mierne redefinovali zásady použitia loga a doplnili niekoľko ďalších vizuálnych assetov. Jasné pravidlá dostala tiež pôvodná farebná paleta zložená z viacerých odtieňov modrej a zjednotili sme aj typografický štýl či ostatné grafické elementy v podobe hviezdičiek a líniových archov. Všetky výstupy tak dostali jednotný, okamžite odčítateľný charakter. Vytvorený brandbook tak poskytuje klientovi ucelenú predstavu o tom, ako bude identita pôsobiť po update v rozličných prostrediach a akým spôsobom je potrebné ju aplikovať, aby sa stala skutočne nezameniteľnou.

Jednotná komunikácia
na všetkých platformách

Komunikačnú stratégiu sme rozdelili do viacerých fáz, ktoré boli precízne naplánované tak aby sme publikum zasiahli v správnom čase na správnom mieste s konkrétnym komunikačným posolstvom. V prvej fáze sme potrebovali evokovať silnú emóciu – šťastie a spokojnosť. Tieto sme odkomunikovali prostredníctvom prepojenia mágie a prísľubu kvalitného spánku. Cieľom tejto fázy bolo prostredníctvom pozitívnej emócie vytvoriť asociácie so značkou SUIT DELUX. V poslednej fáze komunikácie sme sa sústredili na komunikáciu konkrétnych hero produktov, čím sme užívateľov aktivovali k návšteve predajní. Pútavý a nemenej magický bol aj návrh komunikačného plánu. Rozvinuli sme ho do niekoľkých fáz, aby komunikácia oslovila publikum na sociálnych sieťach aj v offline prostredí. S konceptom mágie sme však kontinuálne pracovali aj v ďalších offline formátoch, akými boli kreatívne polepy na firemných vozidlách, súťažné letáky či inzercia v španielskych rádiach a printových tituloch.

Hodnotný obsah s
príbehom aj
potenciálom predávať

Content stratégiu (stratégia pre tvorbu obsahov) pre klienta sme poňali v duchu brand idey mágie, ktorá sa prejavila jednak na sociálnych sieťach, aj vo firemných materiáloch, akými sú katalógy, brožúry a e-book. Čitatelia e-booku aj zákazníci, ktorí obdržia brožúrku, tak môžu bezprostredne pocítiť čaro luxusných postelí, ktoré ich oslovia pri listovaní týmito propagačnými materiálmi. Do prostredia sociálnych sietí sme moment magického prekvapenia dostali prostredníctvom grafických vizuálov ako aj s kreatívnym využitím AI.

Dáta, ktoré prekonali
očakávania

Skutočná sila komunikácie Suit Delux sa však skrýva vo výkonnostnom marketingu. Získané dáta nám totiž poskytli hodnotné informácie o publiku, vďaka čomu sme dokázali efektívne určiť komunikačné touchpointy. V priebehu krátkeho času sme tak vďaka zozbieraným informáciám a správne nastaveným kampaniam zvýšili povedomie o značke a oslovili dostatočne relevantné publikum.

Magická kampaň, ktorá
naplnila svoj cieľ

Dlhodobá komunikácia môže fungovať iba ak máme správe dáta o publiku a jeho nákupnom správaní. Hlavnou úlohou aktivačnej kampane bolo získanie odpovedí na konkrétne otázky, po zodpovedaní ktorých bol užívateľ zaradený do súťaže o ceny. Tie prirodzene súviseli so značkou SUIT DELUX. Jednalo sa napríklad noc v hoteli pri Kantábrijskom mori, v ktorom boli matrace od klienta SUIT DELUX. Po skončení kampane sme nezostali len pri získavaní dát. Hodnotné kontakty využívame aj v ďalších fázach komunikačnej stratégie, medzi ktoré patria napríklad remarketingové zoznamy či iniciatívy v rámci e-mail marketingu.

Dlhodobá spolupráca,
ktorá prináša rast

Spoluprácu so Suit Delux sme rozvinuli dlhodobo počas celého roka. Neustále navrhovanie nových komunikačných ciest a napĺňanie dlhodobého komunikačného plánu, nám totiž ukazujú širšie možnosti uplatňovania brand idey. S vopred stanovenými cieľmi a KPI ukazovateľmi neprestávame prinášať do sveta luxusných postelí a matracov rafinovanú kombináciu výkonnostného marketingu, kreatívneho copywritingu a čarovných nápadov. Súčinnosťou všetkých faktorov nadobúda značka status, ktorý sme si na začiatku našej spolupráce spoločne vytýčili dosiahnuť a udržiavať.

Stretnime sa
k vašej značke