Nový dynamický monogram
ako základ loga

Spoločnosť Profibroker pôsobí na slovenskom finančnom trhu už takmer 10 rokov a jej vizuálna identita sa vyvíjala, rovnako ako v prípade mnohých lokálnych značiek, organicky – spolu s rastom firmy. Koncom roka 2022 sa však majitelia spoločnosti rozhodli pre výraznú zmenu loga a vizuálnej identity a jej rozpracovaním do komplexného setu vizuálnych assetov. Po úvodných diskusiách s klientom sme pristúpili k návrhom konceptov nového loga i vizuálneho jazyka. Víťazný návrh loga pozostáva z výrazného monogramu PB a názvu značky, ktorý využíva nekonečnú líniu a špecifický náklon reprezentujúci rýchlosť, progres a adaptabilitu značky v dynamicky sa meniacom svete financií.

Praktické Brand Guidelines

Všetky aspekty stratégie a nového vizuálneho jazyka značky Profibroker sme spracovali v prehľadnom logo a dizajn manuále. Ten slúži ako kľúčový zdroj informácií zabezpečujúci konzistentnosť v riadení imidžu a komunikácie značky. Dodržiavaním jasných pravidiel si značka dokáže udržať jednotný prejav v internom i externom prostredí, čím dlhodobo posilňuje svoju pozíciu dôveryhodného partnera vo finančnom a realitnom svete.

Dômyselná farebnosť,
odvážna typografia

Nová vizuálna identita značky Profibroker je definovaná kombináciou červenej a čiernej. Použité farby symbolizujú stabilitu a vyjadrujú odvážny charakter značky i chuť robiť veci inak ako konkurencia v segmente. Zatiaľ čo červená evokuje pocit energie a odráža záväzok značky poskytovať výnimočné finančné služby, čierna nadväzuje na princípy spoľahlivosti, dôveryhodnosti a profesionality, ktoré sú kľúčové pre budovanie silných vzťahov s klientmi a partnermi. Navrhnutý typografický štýl prepája serif a sans serif font, ktoré predstavujú harmonickú rovnováhu medzi stabilitou a progresívnosťou značky.

Špecifický icon set

Dôležitou súčasťou novej identity je aj špecifický icon set, ktorý pozostáva z jednoduchých línií s transparentnými prechodmi. Práve tie dodávajú ikonám unikátny vzhľad, ktorý ich jasne prepája so zvyškom vizuality, no zároveň zachováva jednoduchosť a zrozumiteľnosť ich významu.

Dominantný symbol
ako ústredný motív

Navrhnutý vizuálny jazyk je postavený na ikonickom symbole, ktorý je tvorený abstraktným prevedením iniciál PB (Profibroker). Tento jednoduchý, no zároveň flexibilný tvar otvára nové možnosti aplikácie identity na rôznych komunikačných platformách a umožňuje značke zobrazovať ho v nekonečnom množstve prevedení a kombinácií od plnofarebných plôch, cez jemné línie, až po imidžové fotografie či abstraktné patterny.

Rozsiahla identita
v jednotnom dizajne

Zamestnanci spoločnosti Profibroker sú pre dosiahnutie skvelých výsledkov v neustálom kontakte s klientom, a to nielen v online, ale i offline prostredí. Nová vizuálna identita sa tak musela preniesť do mnohých výstupov od štandardnej korešpondencie, v rámci ktorej sme navrhli vizitky, obálky, zakladače či ponukové listy, až po digitálne formáty v podobe emailových podpisov či štýlu prezentácie. Všetko v jednotnom dizajne, ktorý sprostredkúva rovnaký zážitok každému klientovi.

Cenný základ pre brandové
a produktové kampane

Okrem identity sme pre klienta navrhli aj set kľúčových vizuálov v rôznych formátoch a pre rôzne účely. Aktivačné, brandové i produktové kampane tak vystupujú v jednotnom dizajnovom štýle a sú rýchlo a jasne čitateľné zo všetkých marketingových výstupov značky.

Atraktívny merch pre klientov
aj zamestnancov

Výrazný symbol PB sa okrem štandardných prvkov identity preniesol aj na atraktívny merch. Využitím rôznych zobrazení symbolu sme zabezpečili dizajnovú variabilitu výstupov, no jasne a konzistentne ich vzájomne prepojili. Výsledkom sú štýlové hrnčeky, tričká i papuče, ktoré sú nielen príjemným doplnkom pre zamestnancov, ale aj milým darčekom pre existujúcich klientov.

Flexibilný prístup k brandingu
sociálnych sietí

Pre zjednodušenie práce s novou identitou v online prostredí a na sociálnych sieťach sme pre klienta navrhli aj set rôznych šablón, ktoré zefektívňujú prípravu jednotlivých príspevkov a zaisťujú ich konzistentný vzhľad. Nechýbajú ani pútavé animácie a široké portfólio formátov od stories až po carousel.

Stretnime sa
k vašej značke