Rokmi formované poslanie,
novo definované hodnoty

Základným cieľom SZRB je rozvoj krajiny prostredníctvom kontinuálneho rozvoja podnikateľov a firiem na Slovensku. Práve rozvoj sa tak stal kľúčovým atribútom definujúcim novú stratégiu značky podporenú hodnotami v podobe partnerstva, ústretovosti, flexibility a zodpovednosti. Dodržiavanie definovaných hodnôt všetkými zamestnancami banky je totiž nevyhnutným predpokladom pre tvorbu konzistentného zážitku so značky (BX), a to nielen navonok, ale aj vo vnútri organizácie.

szrb banka case study - brand

Kľúčový dokument definujúci
stratégiu a vizualitu značky

Nová stratégia značky, jej vízia, hodnoty, tonalita komunikácie, ale aj vizuálne prvky, sú zjednotené v prehľadnom brandbooku. Ten slúži ako spoľahlivá báza informácií pre akékoľvek rozhodnutia ovplyvňujúce imidž značky SZRB a je tak cenným dokumentom v rukách komunikačného oddelenia banky.

brand book pre szrb banku
brand book pre szrb banku
brand book pre szrb banku

Pôvodná farebnosť
s novým charakterom

Farebnosť značky SZRB stavia na pôvodnej kombinácii čiernej a bielej doplnenej o prvky sýtozelenej, no využíva nový pomer ich aplikácie s väčším dôrazom na tmavé plochy. Z pohľadu typografie sa opiera o bezpätkový font Open Sans, ktorý vyniká jednoduchými líniami, všestrannosťou použitia a širokou škálou rezov.

tvorba fontu pre szrb banku
tvorba fontu pre szrb banku

Prepracovaný iconset
pre ľahšiu orientáciu

Jednou z nosných častí novej vizuality banky je aj prepracovaný iconset, ktorý značka využíva vo väčšine online i offline výstupov. Ich deskriptívny charakter vhodne dopĺňa posolstvo vizuálov a podporuje ich zrozumiteľnosť.

Ikonický symbol ako nosný
piliér vizuality

Kľúčovým prvkom vizuálnej identity značky je dlhodobo konzistentný symbol troch vzájomne prepojených kruhov. Tie predstavujú tri hlavné subjekty vstupujúce do vzájomných interakcií: podnikateľské prostredie, banku a štát. Symbol je výraznou vizuálnou metaforou, ktorá je použiteľná na rôznych komunikačných prostriedkoch s cieľom zvýšiť rozpoznateľnosť a zapamätateľnosť banky v očiach cieľového publika i verejnosti.

banner szrb banka
banner szrb banka
banner szrb banka
banner szrb banka
city light szrb banka
plagáty szrb banka
roll-up szrb banka

Jednotný vizuálny jazyk
na všetkých platformách

Ikonický vizuálny prvok kruhov našiel svoje uplatnenie aj pri brandingu merchandise a štandardnej firemnej korešpondencie. V kombinácii so špecifickou farebnou paletou tak všetky prvky pôsobia jednotne a konzistentne. Prvky vizuality postupne implementujeme aj do interiérov a objavujú sa aj na konferenciách či tlačových besedách organizovaných bankou.

szrb identita značky a vizky
szrb identita značky
szrb identita značky a vizky
szrb identita značky
szrb identita značky
šálka szrd a jej brand

Refresh značky ako katalyzátor
aktivít na sociálnych sieťach

Nová komunikačná stratégia a vizuálna identita sa stala aj katalyzátorom aktivít značky na sociálnych sieťach. Práve tu má totiž priestor prezentovať nielen informácie o dostupných úverových produktoch, ale aj komunikovať aktuality a zákulisné informácie zo života banky.

facebook szrb banka

Atraktívne produktové kampane
v jednotnom štýle

Súčasťou aktivácie stratégie a identity značky sú aj produktové online kampane, ktoré kombinujú pútavé copy texty postavené na nápaditých slovných zvratoch doplnené jednoduchou vizualitu rešpektujúcou vizualitu banky.

Prehľadný zdroj informácií
pre všetkých podnikateľov

Značka SZRB prešla výraznými zmenami nielen na svojej fyzickej, ale aj virtuálnej adrese. Atraktívna webstránka s modernými prvkami a prehľadnou štruktúrou umožňuje banke tvoriť neobmedzené množstvo produktových landing pages, a tým neustále rozširovať portfólio produktov aj informácií pre žiadateľov o financovanie.

Stretnime sa
k vašej značke