Harmonické bývanie v Záhorskej Bystrici

Lokalita Pod vŕškami je aj vďaka výstavbe mnohých developerských projektov čoraz vyhľadávanejšou. A niet sa čomu čudovať. Dobrá dostupnosť do centra Bratislavy, okolitá príroda Malých Karpát, napojenie na cyklotrasy či kompletná občianska vybavenosť poskytujú obyvateľom skutočný komfort mesta a zároveň súkromie vidieckeho bývania. Nový projekt, ktorý v tejto populárnej štvrti vyrastá, dokonale zapadá do konceptu jeho predchodcov, a dokonca ho v určitom bode prevyšuje. Komplex nízkopodlažných budov, ktoré sú vybavené balkónmi, terasami a predzáhradkami, sa totiž môže popýšiť množstvom smart riešení.

Našou úlohou bolo vymyslieť ideový koncept tak, aby sme podporili myšlienku harmonického mestského bývania, ktoré spája smart riešenia a prémiový charakter lokality Pod vŕškami.

Naming a logo pre smart projekt

V rámci namingu sme vytvorili názov evokujúci pocit domova a vyváženého životného štýlu, odkiaľ je to na skok do prírody aj do mesta. LIVANA je krátky, výstižný a dokonale ladiaci súzvuk hlások, ktorý publiku sprostredkuje tú správnu emóciu.

Dominantným prvkom loga sa stal symbol odzrkadľujúci pôdorys budovy. Ten dopĺňa hlavička špendlíka, ktorá vyznačuje lokalitu na mape. Spojením týchto dvoch prvkov vzniklo logo definujúce harmóniu bývania v prémiovej lokalite Pod vŕškami.

Z hľadiska farebnosti sme sa zamerali na paletu príjemných zemitých odtieňov. Paleta je ukľudňujúca no nie tlmená a navádza pocit prémiovosti. Tonalite dominujú odtiene tmavohnedej a lososovej, ktoré sú vhodne dopĺnené nadčasovými a čistými tónmi bielej a čiernej.

Vyladené touchpointy

Nastavenú vizualitu sme pretavili do rôznych touchpointov v online i offline. V rámci offline prostredia sme vytvorili set prezentačných materiálov, tlačovín a merchu, ktorého cieľom je rozšíriť povedomie o značke LIVANA medzi široké publikum. Samozrejmosťou bolo aj vytvorenie série billboardov, citylightov, rollupov či prezentačných brožúr.

Efektívna komunikačná stratégia

Po zadefinovaní a ukotvení vizuálnej identity sme pristúpili k nastaveniu komunikačnej stratégie, vychádzajúcej z funkčného modelu STDC (see – think – do – care).

Mediálnu a komunikačnú stratégiu sme rozdelili do jednotlivých fáz, pričom každá mala za cieľ osloviť vybrané publikum a v správnom čase ho primäť k požadovanej akcii. To všetko podľa toho, v akej nákupnej nálade sa naša cieľová skupina práve nachádzala.

Pre dosiahnutie požadovaných výsledkov sme nasadzovali rôzne komunikačné posolstvá a najefektívnejšie formáty. Pre budovanie brand awarness sme využili Pragramatic prostredníctvom DV360, Etarget, Facebook Ads a Strossle. V konverzných fázach sme využili výkonnostné formáty ako Facebook Lead Ads, Google Search, Discovery a nový formát Performance Max.

Výsledky kampane

Za 10 mesiacov od spustenia komunikácie sme na web dostali viac ako 130 000 užívateľov a do ponuky konkrétnych bytov až 16 000 z nich. Užívatelia na stránke strávili v priemere takmer minútu a pól. Počas kampane, sme získali vyše 3600 kontaktov, ktoré požadovali viac informácií a tiež nám v schránke pristálo bezmála 500 vyplnených formulárov s vážnym záujmom o kúpu bytu. O kvalite návštevníkov, ktorých sme dostali na webstránku, hovorí aj fakt, že na predaj jedného bytu sme potrebovali získať len 6 leadov, z ktorých dokázali obchodní zástupcovia predať jednu bytovú jednotku.

Prvotriedny dizajn plný harmónie

V rámci prvých troch fáz SEE, THINK a DO sme pripravili sériu bannerov nasadených ako do online, tak aj do offline prostredia. Kreatíva sa niesla v duchu vytvorenia pocitu harmónie, ktorá je jasne odčítateľná z použitých headlinov, ale aj z celkovej vizuality. Tá vnáša do komunikácie prvotriednosť a nadčasovosť. Dizajnu dominujú minimalistické ikony vychádzajúce z na mieru pripraveného ikon-setu, s ktorými dokážeme flexibilne pracovať – napríklad formou výrezov a masiek.

Cielene čerstvé info na rôznych platformách

Aktuálne informácie môžu záujemcovia o projekte LIVANA získať aj z pravidelne zasielaných newslettrov a pripravovaných blogových článkov, ktoré natívne distribuujeme prostredníctvom platformy Strossle. Súčasťou komunikačného mixu sú aj autorské PR články, ktorými zasahujeme vybrané publikum v miestach jeho prirodzeného záujmu.

V sieti sociálnych sietí

Online komunikáciu podporujeme aj komplexnou správou relevantných sociálnych sietí Facebook a Instagram. Na pravidelnej mesačnej báze tvoríme hodnotný obsah, ktorý odzrkadľuje charakter lokality, ponuku bývania a benefity, ktoré LIVANA ponúka svojim budúcim obyvateľom. Využívame pritom rôznorodé formáty, ako single images, double images, carousel, 360°, animácie a mnohé iné tak, aby sme podporili atraktivitu feedu a vzbudili záujem publika.

Informácie na jeden klik

V rámci komunikácie v online prostredí sme vytvorili používateľsky prívetivú webstránku, ktorá návštevníkom ponúka hodnotnú informačnú bázu o projekte LIVANA, jeho lokalite, aktuálnej ponuke bývania, možnostiach financovania či zaujímavé blogové články.

Stretnime sa
k vašej značke