vizualna identita Natural Fiberlab

Za hranicami stereotypov

Už na základe úvodného workshopu bolo zrejmé, aké kvality má budúca značka vyjadrovať. Aspekt elegancie a odkaz na simplicizmus nám poskytli dostatok inšpirácie pre tvorbu vizuálneho jazyka. Avšak na to, aby sa do jadra identity značky dostal aj organický vzhľad, sme potrebovali obísť zaužité stereotypy, ktoré sa nám ponúkali v súvislosti so stvárnením prírodných materiálov, akými boli listy, kvety či stonky. Namiesto toho sa nám naskytla príležitosť nahliadnuť do štruktúr prírodných vlákien, akými sú bambus, kokos a iné.

vizualna identita - Natural Fiberlab

Logo zrodené pod mikroskopom

Analýza odvetvia a činnosti, ktorej sa klient venuje, nás doviedla k vizuálnym vlastnostiam prírodných textúr, štruktúr a predovšetkým rastlinných vláken. Rešeršom mikroskopických záberov rozličných rastlín, akými sú bambus, kokos, konope či kaktus, sa nám podarilo zadefinovať východisko pre formovanie budúceho piktogramu. Dynamiku a eleganciu sme následne dostali do formy iniciály N ako Natural, ktorá najlepšie vyjadrovala myšlienku spolupráce a flexibility. Vytvorené výstupy sme v závere zahrnuli aj do prehľadného brand manuálu značky.

Paletu sme odvodili od pigmentu

Dôležitou súčasťou tvorby vizuálnej identity bolo vystihnutie farebnosti, ktorá by aj napriek pozicioningu do sfér výskumnej činnosti a udržateľného dizajnu zostali ľahko odlíšiteľné v konkurenčnom prostredí. Namiesto obvyklých farebných schém sme preto hľadali možnosti v prirodzenom pigmente rastlín i kože; melaníne. Odvodením do primárneho taupe odtieňa sme napokon indentitu definitívne stvárnili ako elegantnú a dômyselnú.

vizualna identita - Natural Fiberlab font

Atraktívne možnosti aj bez prikrášlenia

S novým systémom vizuálnej identity sa nám naskytli aj ďalšie prirodzené možnosti aplikácie, ktoré súčasne rešpektovali zásady udržateľného dizajnu, predovšetkým vďaka výberu vhodných materiálov. Aj vizitky na recyklovanom matnom papieri s gramážou 300g, či laserové frézovanie na kartónoch alebo lepenke sa totiž zaobídu bez ďalších farebných úprav a aj napriek tomu na nich dokonale vynikne vizuálne atraktívny symbol.

vizualna identita - Natural Fiberlab

Font prispôsobený dobe

V rámci návrhu vizuality sme vybrali aj moderné, jednoduché a elegantné, bezpätkové písmo Satoshi s minimalistickým výrazom, ktorý si zachováva aj v hrubších rezoch ako Bold, Black či Bold Italic. Z hľadiska funkčnosti sa font vyznačuje rozvinutou množinou rezov a vyhovujúcich vlastností, ktoré rešpektujú aj jazykové špecifiká iných jazykov, vrátane grafém ako tildy, akcenty či prevrátené interpunkčné znamienka.

vizualna identita - Natural Fiberlab font
vizualna identita - Natural Fiberlab font

Značka, ktorá sa adaptuje na prostredie

Experimenty sme neponechali len v teoretickej rovine a na strane klienta. Do riešenia a dizajn manuálu značky Natural Fiberlab sme začlenili aj vizuálnu reprezentáciu brandingu na oblečení, merch produktoch, no nevynechali sme ani ich umiestnenie v kontexte výrobných mechanizmov. Logo sa tak podarilo aplikovať aj na tých najmenej exponovaných častiach 3D tlačiarní, CNC fréz či laserov. Vizuálne assety značky si našli originálne uplatnenie aj v online a offline prostredí, ako pre marketingové účely (website, sociálne siete, DTP alebo vizitky), tak aj na produktoch vyrobených samotným Natural Fiberlab.

vizualna identita produktov - Natural Fiberlab
vizualna identita produktov - Natural Fiberlab

Stretnime sa
k vašej značke