Skratka k spoznaniu klienta

Pri tvorbe novej stratégie značky sme vychádzali z kľúčových faktorov, ktoré značku LUNYS definujú a predstavujú jej hlavné konkurenčné výhody. Absolvovali sme preto viaceré workshopy s predstaviteľmi spoločnosti, aby sme získali čo možno najdetailnejší pohľad na to, čo značka LUNYS predstavuje, ako ju ľudia z vonkajšieho i vnútorného prostredia vnímajú, kde sa aktuálne nachádza, ale najmä kam by sa chcela dostať.

Formulácia základných pilierov značky

Odbornosť, spoľahlivosť, úprimnosť a priateľský prístup sú elementy, na ktorých LUNYS dlhodobo stavia a buduje svoju reputáciu. K benefitom, ktoré možno vnímať ako cennú konkurenčnú výhodu, sme priradili šírku sortimentu, rýchlosť dovozu tovaru (a to kamkoľvek v rámci Slovenskej republiky) a špičkový zákaznícky servis. Získané informácie nám poskytli cennú bázu pre zadefinovanie a formuláciu poslania, vízie, misie a hodnôt značky.

LUNYS ikony - skratka k lepším potravinám

Jedna idea, neobmedzené možnosti

Zo získaných informácií vyplynulo, že značka LUNYS skracuje dodávateľský reťazec, vďaka čomu sa tovar dostáva k zákazníkovi najkratšou možnou cestou. Zákazník (jednotlivec alebo firma) tak nemusí merať cestu do obchodov či kumulovať objednávky vo viacerých e-shopoch, ani čakať na zdĺhavé či meškajúce doručenie svojho tovaru nervóznym kuriérom. S LUNYS to jednoducho môže zobrať skratkou! Túto kľúčovú myšlienku sme pretavili do Brand idey, ktorá bola základom hlavnej komunikačnej strechy celého konceptu.

LUNYS - skratka k lepším potravinám

Vizuálny refresh čerstvých potravín

Po zadefinovaní stratégie a brand idey sme pristúpili k tvorbe vizuálnej identity. Existujúce a notoricky známe logo s piktogramom jablka sme doplnili novým taglinom “Skratka k lepším potravinám”. Dominantným prvkom vizuálneho jazyka sa stal moderný font Klarheit Kurrent a svieže odtiene zelenej a červenej farby, ktoré dokonale korešpondujú s hlavným symbolom jablka využitom v logu.

LUNYS font - skratka k lepším potravinám
LUNYS font - skratka k lepším potravinám

Ikonoset s prvkami nadčasovosti

Pri tvorbe identity sme pre klienta vytvorili aj set špecifických ikon, ktoré značke otvárajú nové, variabilnejšie možnosti komunikácie a podporujú unikátnosť novej vizuality. Ikonoset dopĺňa štrukturovaný pattern, ktorého tvar motivicky nadväzuje na charakter skratky a poskytuje ďalšie možnosti adaptácie vizuálnej identity na rôzne touchpointy online i offline komunikácie.

Aplikácia vizuálneho jazyka

Nový vizuálny jazyk a jeho assety sme aplikovali na široké spektrum grafických výstupov, ktoré značka využíva v každodennej činnosti. Vizuálne prvky skratky sa tak objavujú na vizitkách, hlavičkových papieroch i zakladačoch.

LUNYS marketingove materialy- skratka k lepším potravinám
LUNYS marketingove materialy- skratka k lepším potravinám
LUNYS marketingove materialy- skratka k lepším potravinám
LUNYS marketingove materialy- skratka k lepším potravinám

Atraktívny merch
aj ikonické dodávky

Kolekciu printových materiálov doplnil atraktívny merch v podobe návrhov dizajnu hrnčekov, pier, tričiek, šiltoviek a praktických nákupných tašiek. Pripravili sme aj návrh grafiky pre dodávky, ktoré sú neodmysliteľne späté s každodennou činnosťou značky.

LUNYS trička - skratka k lepším potravinám
LUNYS oblecenie - skratka k lepším potravinám
LUNYS oblecenie - skratka k lepším potravinám
LUNYS tašky - skratka k lepším potravinám
LUNYS polep auta - skratka k lepším potravinám
LUNYS polep dodávky - skratka k lepším potravinám
LUNYS dodávka - skratka k lepším potravinám
LUNYS šiltovka - skratka k lepším potravinám
LUNYS taška - skratka k lepším potravinám
LUNYS šálka - skratka k lepším potravinám

Izometria ako rukopis

Podstatnou súčasťou komunikácie sú aj návrhy offline a online touchpointov pre cieľové skupiny v segmentoch B2B aj B2C. Vytvorili sme set bannerov, billboardov a citylightov, ktorým dominujú autorské fotografie využívajúce princípy izometrie. O ich výrobu sa postaral náš in-house produkčný tím. Štýl fotografií je natoľko špecifický, že sa stal dôležitým assetom značky LUNYS, ktorá je aj vďaka tomu jasne odčitateľná, zapamätateľná a dokonale odlíšiteľná od konkurencie.

LUNYS - skratka k lepším potravinám
LUNYS - skratka k lepším potravinám
LUNYS - skratka k lepším potravinám
LUNYS - skratka k lepším potravinám
LUNYS - skratka k lepším potravinám
LUNYS - skratka k lepším potravinám

Kľúčový vizuál postavený
na skratke

Finálny vzhľad vizuálov je tvorený rôznou kombináciou kľúčových prvkov značky. Zatiaľ čo niektorým dominujú fotografie, v iných je výrazný aj prvok skratky, ktorý využívame ako podklad, alebo masku vymedzujúcu hranicu fotografie.

LUNYS banner - skratka k lepším potravinám
LUNYS banner - skratka k lepším potravinám
LUNYS banner - skratka k lepším potravinám
LUNYS banner - skratka k lepším potravinám
LUNYS display - skratka k lepším potravinám

Konzistencia naprieč publikom

Vizuály určené pre komunikáciu so zákazníkmi v B2B segmente využívajú princípy nového vizuálneho jazyka, no líšia sa v pomere použitia tzv. whitespace plôch a fotografií. Vizuály tak pôsobia konzervatívnejšie a lepšie vystihujú potreby sterilnejšej obchodnej komunikácie, avšak pri zachovaní unikátnosti a konzistencie identity značky.

LUNYS banner - skratka k lepším potravinám
LUNYS banner - skratka k lepším potravinám
LUNYS display - skratka k lepším potravinám
LUNYS display - skratka k lepším potravinám

Značka bližšie k ľuďom

Komunikáciu značky sme podporili aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. V nadväznosti na dlhodobú brand awareness kampaň (ako aj následné akvizičné kampane) sme pre klienta pripravili redakčný kalendár s atraktívnymi príspevkami. Pri ich tvorbe sme kládli mimoriadny dôraz na to, aby boli príspevky pútavé nielen svojím obsahom, ale aj vizuálnym spracovaním – zvolili sme preto vyvážený mix autorských izometrických fotografií, patternov a ikon.

Konzistentná identita
navonok aj vo vnútri

Aby sme novú stratégiu a identitu značky dostali ešte hlbšie do každodenného života značky, navrhli sme pre klienta aj zamestnaneckú brožúru. Tá obsahuje kľúčové atribúty značky v podobe vízie, misie, poslania i hodnôt doplnené o prehľad firemných benefitov a ďalšie cenné informácie pre nových i stálych zamestnancov. Vizuálny štýl sme preniesli aj na ostatné tlačoviny v internom i externom prostredí ako produktové a zľavové letáky, katalógy či plagáty pre zamestnancov v interiéri.

LUNYS brandbook - skratka k lepším potravinám
LUNYS brandbook - skratka k lepším potravinám
LUNYS brandbook - skratka k lepším potravinám
LUNYS brandbook - skratka k lepším potravinám
LUNYS katalog - skratka k lepším potravinám
LUNYS katalog - skratka k lepším potravinám
LUNYS katalog - skratka k lepším potravinám
LUNYS katalog - skratka k lepším potravinám

Ako chutí kvalitný dizajn?

Pre klienta sme vytvorili aj návrh obalového dizajnu v podobe etikiet na džúsové nápoje, ktoré by mohla značka LUNYS v budúcnosti zaradiť do svojho portfólia. Etiketa plne korešponduje s nastaveným vizuálnym jazykom a otvára zaujímavé možnosti pre uvedenie nových produktov pod privátnou značkou.

LUNYS produkty - skratka k lepším potravinám

Stretnime sa
k vašej značke