Otvoriť dvere mladším generáciám

12 rokov pôsobenia na hudobnej scéne, nadšenie skupiny a kvalita vystúpení kulminovali v akte založenia sláčikového orchestra v Nitre. S novozaloženým orchestrom však súviselo aj slabo vybudované povedomie značky, najmä v digitálnom prostredí. Orchester v tom videl zároveň príležitosť osloviť mladšie cieľové skupiny, a tak omladiť svoje publikum.

Keď sa písmená premenia na noty

S tým, ako klasická hudba vyzerá, keď ju nie je počuť, sme sa vyhrali aj na plagátoch koncertov, v ktorých naoko rozsypané písmená zosobňujú noty, ktoré tvoria nielen slová, ale aj premyslenú melódiu, prenikajúcu až do duše. “O” v logu ZOE už celkom zreteľne zobrazuje celú notu, ktorá sa tiež nazýva kráľom všetkých nôt, pretože je najdlhšia a počíta sa na štyri doby.

Obraz klasickej hudby: nápadná typografia a upokojujúce farby

Pri výbere typografie a farebnej škály sme sa opierali o charakterové črty klasickej hudby: boli to slová ako elegancia, zmysel pre tradíciu, či jemná plynulosť tónov, ktoré sme sa pokúsili zachytiť v jemnej typografii a v upokojujúcich pastelových odtieňoch, ktoré sa ťahajú naprieč celou vizuálnou identitou značky.

Škála šiestich farieb zároveň slúži ako color-coding – vizuálna pomôcka pre rýchle rozlíšenie typu podujatia v repertoári orchestra: jednotlivé farby nadobudli na stránke úlohu hashtagov, pričom každá farba definuje typ konkrétneho podujatia (napríklad open-air, bohoslužba, či online koncert).

Inšpirovať, edukovať a podnietiť k diskusii

Pri tvorbe príspevkov na sociálne siete sme sa sústredili na vopred definované komunikačné ciele. Prihliadali sme na zámer zvyšovať povedomie a atraktivitu značky prostredníctvom digitálnych médií a zároveň inšpirovať a pritiahnuť na podujatia mladú generáciu.

Toto snaženie sa podpísalo na tvorbe obsahu, ktorý sme rozdelili do viacerých kategórií: pre účely priblíženia značky mladej generácii sme tak vytvorili šablóny k typovým príspevkom ako O jednotlivých členoch skupiny, či Hudobné okienko. Pre zvyšovanie povedomia a atraktivity značky sme zvolili kategórie ako Zo života ZOE, Známe výroky hudobníkov, či Súťaže o lístky. Spôsob, akým sme sa obsahovo rozhodli dosiahnuť komunikačné ciele, by sa dal zhrnúť v troch slovesách: edukovať, inšpirovať, a podnietiť k diskusii.

S rukopisom na úrovni

Pre konzistentnosť obsahového vystupovania sme zvolili príjemný a priateľský tone of voice s minimom využitých emotikonov pre zdôraznenie profesionality komunikácie. Jednotnú vizuálnu komunikáciu dotvárajú šablóny príspevkov, v ktorých sme uplatnili farebnú paletu značky a jej paličkové patterny.

Hudba nepozná hranice (mesta)

Pri výbere platforiem sme sa primárne sústredili na facebook, kde bolo cieľom nadviazať komunikáciu najmä s generáciou X. Instagram slúžil ako podporná platforma a úlohou ďalšej komunikácie bude osloviť najmä generáciu Y a Z.
Zároveň sme apelovali na využitie stream platforiem, ktoré by v čase pandemických opatrení nahradili organizáciu kultúrnych podujatí. Aj to, čo sa spočiatku javilo ako prekážka sa tak mohlo pretaviť do príležitosti a prostredníctvom live streamu na instagrame, facebooku a youtube značka stála pred možnosťou získať širšie povedomie prakticky na celom území Slovenska.

Stretnime sa
k vašej značke