Definovanie kľúčových atribútov značky

Spoločnosť Dognet vznikla ako affiliate sieť so zámerom stavať na kvalitnej službe, komunikácii, profesionalite a pridanej hodnote. Po čase pôsobenia na európskom trhu však začal manažment pociťovať potrebu zmeny a refreshu komunikácie.

Spoluprácu sme začali hĺbkovým auditom aktuálneho stavu značky. Spolu s kľúčovými zástupcami Dognetu sme diskutovali o pozadí vzniku firmy, hodnotách, ktoré ovplyvňujú jej každodenný život, ale aj o vízii jej budúceho smerovania. Zistené informácie sme využili nielen pre tvorbu nového vizuálneho jazyka značky, ale aj pre formálne ukotvenie základných atribútov značky pre zaistenie jej konzistentného rozvoja.

Typografický refresh loga

Po definovaní charakteru značky Dognet a identifikácii východísk pre tvorbu novej identity sme pristúpili k refreshu loga. Jemnými úpravami používaného piktogramu, farebnosti a kompletnou zmenou typografie sme dosiahli modernejší vzhľad loga i jeho ľahšiu použiteľnosť naprieč online i offline prostredím.

Výrazná farebnosť, minimalistická typografia

Výraznou zmenou prešli aj farebný systém a typografia. Pôvodnú paletu odtieňov tyrkysovej sme rozšírili aj o nápadnú oranžovú, ktorá priniesla do vizuality značky potrebnú energiu a optimizmus. Typografický štýl je postavený na modernom bezpätkovom fonte Gilroy s čistými geometrickými líniami, ktorý ponúka dostatočnú variabilitu znakov a rezov pre použitie na všetkých trhoch, kde značka pôsobí.

Na mieru pripravené ikonky

Súčasťou návrhu novej vizuálnej identity značky je aj štýlový icon set, ktorého úlohou je zatraktívniť prezentované informácie a umožniť recipientovi rýchlo porozumieť kontextu či obsahu komunikácie. Navrhnutý štýl ikon rešpektuje ostatné prvky vizuality, využíva geometrické tvary a výrazné zaoblené línie.

Pattern ako dôležitý prvok vizuality

Jedným z kľúčových prvkov definujúcich nový vizuálny jazyk značky je výrazný geometrický pattern. Ten reprezentuje sieť inzerentov a publisherov, ktorých prepájanie tvorí esenciu značky Dognet. Kombinácia rôznych farieb a veľkostí patternu umožňuje široké možnosti a variácie jeho použitia v rôznych kontextoch komunikácie.

Zosobnenie charakteru značky

Pravdepodobne najvýraznejšiu zmenu v prístupe a komunikácii značky Dognet prináša zosobnenie jej charakteru v podobe maskota. Unikátna a ľahko zapamätateľná postava psíka nadväzuje na osobnostné črty, tonalitu komunikácie a vizualitu značky a rozvíja ju do úplne novej emocionálnej roviny. Špecifický tvar, výraz a prejav maskota uľahčujú jeho zapamätateľnosť a tým i zapamätateľnosť značky, pričom kontext jeho použitia i použitia jeho alternatív je definovaný cieľovou skupinou i typom konkrétnej komunikácie.

Konzistentná vizualita na roky dopredu

Nápadná farebnosť, variabilné využitie patternu a výrazná typografia sú prítomné na všetkých prostriedkoch komunikácie a štandardné prvky korešpondencie v podobe vizitiek, zakladačov či šablón sociálnych sietí nie sú výnimkou. Vzhľad štandardných prvkov komunikácie i pravidiel ich použitia sme zhrnuli v prehľadnom manuále, ktorého úlohou je zabezpečiť konzistentnú komunikáciu značky na roky dopredu.

Priateľská komunikácia s komunitou

Vzhľadom na priateľský prístup, ktorý značka Dognet uplatňuje pri komunikácii s publishermi, sme si pri tvorbe vizuality mohli dovoliť aj použitie odvážnejších vizuálnych prvkov. Vtipné texty a hravé vizuály robia značku priateľskou, otvorenou a zdravo drzou, čo je v komunite tvorcov obsahu vnímané veľmi pozitívne.

Navrhnutý dizajnový jazyk predstavuje výraznú zmenu vo vizualite značky a spolu s komunikačným claimom „No more tales, let’s grow sales“ napĺňa ambície značky byť férovou affiliate sieťou s lokálnym focusom a ľudským prístupom. Zmena by mala značku lepšie pripraviť na neustále sa vyvíjajúce digitálne prostredie a uľahčiť tvorbu nových perspektívnych partnerstiev s e-commerce segmentom v regióne CEE.

Stretnime sa
k vašej značke