Atraktívnaznačka zamestnávateľastavia na potrebách ľudí, je unikátna, efektívna a dlhodobo funkčná.

GALTON branding agency O nás
GALTON branding agency O nás
GALTON branding agency O nás

Prečo budovať
značku zamestnávateľa?

Zníženie nákladovna akvizíciu

Zníženie nákladov
na akvizíciu

Spoločnosti, ktoré disponujú silnou značkou a dobrou reputáciou na pracovnom trhu dokážu znížiť náklady na akvizíciu zamestnancov až o 43%.

Zvýšenie lojality zamestnancov

Zvýšenie lojality zamestnancov

Až 84% ľudí tvrdí, že by boli ochotní zmeniť svoju prácu ak by dostali pracovnú ponuku od firmy s lepšou reputáciou na pracovnom trhu.

Rýchlejší a efektívnejší hiring

Rýchlejší a efektívnejší hiring

Nájsť vhodného kandidáta je náročné. Dobre zvládnutá značka zamestnávateľa však podľa prieskumov láka až o 50% viac kvalifikovaných kandidátov.

Atraktívna firemná kultúra

Atraktívna firemná kultúra

Až 88% mladých ľudí verí, že dobrá firemná kultúra je dôležitá. Umožňuje im totiž chodiť do práce s radosťou a podávať špičkový výkon.

Náš prístup
v piatich krokoch

1

Analýza značky

V úvodnej fáze budovania značky zamestnávateľa je pre nás dôležité stretnúť sa so stakehodlermi vašej značky, a zistiť čo od projektu očakávate – aké ciele chcete dosiahnuť (zníženie fluktuácie, akvizícia zamestnancov, zlepšenie firemnej kutlúry…). Po úvodnom kick-off meetingu začneme s prípravou a realizáciou skupinových rozhovorov so zamestnancami. V tejto fáze získavame cenné insighty, ktoré nám neskôr pomôžu odhaliť nedostatky ale aj silné stránky vašej značky. V závere prvej fázy vyhodnotíme získané dáta a následne ich interpretujeme.

2

Tvorba EVP

Po získaní a vyhodnotení informácií z prvej fázy projektu prejdeme k vytvoreniu interného a externého dotazníka. Ten je zložený zo štandardizovaných otázok doplnených o údaje získané prostredníctvom skupinových rozhovorov. Dotazník distribuujeme čo najväčšiemu počtu zamestnancov, pričom je kľúčové, aby manažment dohliadol na čo najväčšiu mieru vyplnenia. Po vyhodnotení dotazníkov na požiadanie porovnávame výsledky vašej značky so značkami v odvetví. Na základe zistení definujeme kľúčové atribúty vašej značky a sformulujeme pilotnú verziu EVP (Employer Value Proposition).

3

Testovanie a korekcia EVP

Overením a úpravami EVP na základe spätnej väzby od stakeholderov a projektového tímu sa presunieme k jeho záverečnému testovaniu aj z pohľadu zamestnancov. Až vtedy, keď sa s definovaným EVP stotožňujú ľudia v tíme totiž môžeme zodpovedne pristúpiť k ďalšej časti procesu – tvorbe komunikačnej stratégie. V rámci nej vytvoríme mediaplán, identifikujeme potrebný rozpočet a rozsah komunikácie, vyberieme marketingové kanály, ktoré využijeme na komunikáciu vašej značky.

4

Interná a externá komunikácia

Štvrtá fáza budovania značky zamestnávateľa predpokladá samotnú realizáciu internej a externej komunikácie. Do procesu zapájame rôzne kanály (touchpoints) s ktorými prichádzajú do kontaktu potenciálni kandidáti i existujúci zamestnanci. Je pritom kľúčové, aby všetky komunikačné aktivity fungovali v súlade s definovaným EVP, aby bola komunikácia konzistentná a autentická. Jej cieľom totiž bude postupne ukotviť značku v mysliach súčasných zamestnancov a pozitívne ju prezentovať smerom k pracovnému trhu.

5

Riadenie značky zamestnávateľa

Aby sme sa opätovne uistili o správnosti všetkých zrealizovaných krokov v procese komunikácie značky zamestnávateľa a mohli zabezpečiť ich prípadnú korekciu v budúcnosti, je potrebné po uskutočnení aktivít overiť ich účinnosť. K tomu nám slúžia KPI’s, ktoré si vopred určíme s projektovým tímom a stakeholdermi. Keďže je budovanie značky dlhodobý proces, je nutné kontroly a následné korekcie realizovať pravidelne, počas celého obdobia komunikácie.

Spomedzi viacerých brandingových a marketingových agentúr dokázala spoločnosť GALTON presvedčiť predovšetkým svojou agilitou, nekonvenčným no zároveň profesionálnym vystupovaním a pochopiteľne dodanou kvalitou. Vysoký štandard, ktorý na začiatku spolupráce nastavili si dokázali počas takmer ročnej spolupráce udržať.

Spoluprácu so spoločnosťou GALTON si dlhodobo vážime a vnímame ju ako strategického partnera pre všetky naše brandingové a marketingové aktivity a to tak na úrovni spoločnosti Klimak ako aj skupiny Klimak. Osobitnú spokojnosť zdieľame pri tvorbe kreatívy a následnej profesionálnej exekúcii employer brandingu skupiny Klimak.

Dlhoročnú podporu firmy Galton si veľmi ceníme a vidíme ju ako skúseného partnera, ktorý nám pomáha rásť. Spolupracuje s nami na mnohých brandových a reklamných kampaniach. Obdivujeme ich profesionálny, originálny a trendy svieži štýl, ktorý sa naplno prejavil aj v aktivitách employer brandingu nášho IT oddelenia. Vďaka nim opakovane vystupujeme zo svojej komfortnej zóny.

Máte záujem
o Employer branding?