Firemná kultúra a imidž značky ako priorita

Resco.net vzniklo na začiatku 90-tych rokov ako nápad troch mladých podnikateľov, ktorí mali víziu priniesť funkcie a pohodlie CRM platformy do mobilných zariadení tak, aby boli dostupné odkiaľkoľvek na svete. Dnes ide o jednu z najuznávanejších IT spoločností ocenenú členstvom v prestížnom Gartner Magic Quadrant, ako aj cenou Diamanty Slovenského Biznisu.

Spoločnosť v priebehu niekoľkých rokov narástla až na trojnásobok svojej pôvodnej veľkosti, vďaka čomu začala pociťovať významnú potrebu cielene pristupovať k tvorbe a udržaniu firemnej kultúry a zlepšeniu imidžu značky na pracovnom trhu.

Pochopenie cieľov značky a potrieb ľudí

Spoluprácu sme začali identifikáciou cieľov Employer brandingu z pohľadu stakeholderov spoločnosti. Po realizácii individuálnych rozhovorov s Top a Middle manažmentom sme získali ucelený obraz o vízii, cieľoch aj výzvach, ktorým bude značka Resco čeliť v najbližších rokoch. Skutočne relevantné riešenie sme však mohli vytvoriť až na základe informácií od zamestnancov. Práve oni sú totiž elementárnou súčasťou značky a každodennými tvorcami vnútro-firemnej kultúry.

Pre potreby projektu sme s pracovnou skupinou vytipovali a sformovali celkovo štyri focusové skupiny, s ktorými sme na základe vopred definovaných kritérií ďalej pracovali. V rámci prieskumnej časti sme vypočuli takmer polovicu zamestnancov spoločnosti. Výstupy z rozhovorov sme následne spracovali a použili ako podklad pre návrh EVP i nastavenie základných atribútov značky.

Pozicioning a definovanie EVP

Resco sa od svojich konkurentov na pracovnom trhu odlišuje viacerými atribútmi. Ako najsilnejší sa však podľa výsledkov skupinových rozhovorov stala vysoká miera samostatnosti a schopnosť každého zamestnanca spoločnosti významne prispievať k jej smerovaniu. Myšlienka empowermentu – schopnosti skutočne ovplyvňovať dianie v spoločnosti a byť hnacou silou zmeny – sa preto stala aj kľúčovou platformou pre tvorbu EVP – Become the moving part of tech family (Staň sa hybnou súčasťou technológií).

galton-resco-embloyer-branding-vizualy-rollupy

Hodnoty podporujúce poslanie značky

Navrhnuté EVP nadväzuje na strategické vymedzenie vízie, misie, poslania i pozicioningu značky. Má silný aktivačný potenciál a priamo reflektuje najvýraznejší kultúrny prvok značky Resco – neustály progres vďaka individuálnemu prínosu každého člena tímu. Hodnotovú kotvu v podobe EVP sme navyše podporili základnými piliérmi a hodnotami značky.

galton-resco-embloyer-branding-hrncek
galton-resco-embloyer-branding-ponozky

Nová vizualita a komunikačný koncept

Po návrhu EVP, jeho otestovaní a korekcii, sme v spolupráci s overovacou focus skupinou začali tvoriť vizuálny a komunikačný koncept. Ten je úzko prepojený s definovaným EVP a vyjadruje schopnosť jednotlivca meniť a posúvať značku vpred. Jednoduchou vizuálnou analógiou sa stala tzv. Rube Goldberg Machine – laicky známa aj ako „domino efekt“. Vizualita vo svojej jednoduchosti vyjadruje myšlienku, že jediný slabý impulz dokáže dať do pohybu aj veľmi zložité mechanizmy a iniciovať zmenu.

Simplistické prevedenie jednoduchých geometrických tvarov nadväzuje na jednu z kľúčových hodnôt značky – jednoduchosť a ilustruje, čo všetko dokáže jediný človek, ktorý je zapálený pre vec, má chuť na sebe pracovať a zlepšovať technológie na svetovej úrovni.

Pozitívna farebnosť a jednotná typografia

Nakoľko značka Resco v čase realizácie employer branding aktivít nemala k dispozícii ucelený logo a dizajn manuál s definovanou farebnou paletou základných a doplnkových farieb, vytvorili sme dočasný manuál pre zachovanie vizuálnej konzistencie employer brandingových aktivít. Hlavnými farbami sa stali rokmi zaužívaná tmavomodrá v kombinácii s pozitívnou žlto-oranžovou farbou.

Základný typografický štýl značky a employer brandingových aktivít je zjednotený fontovou rodinou Myriad Pro vo všetkých jej rezoch. Ich kombinácia nám pri tvorbe vizuálov poskytla potrebnú dizajnovú variabilitu a umožnila šikovne pracovať aj s často rozsiahlym textom, napr. v podobe citácií zamestnancov.

Atraktívna kariérna podstránka

Vizualita employer brandingových aktivít sa preniesla z interiéru kancelárií a brandingu sociálnych sietí aj do kariérnej podstránky na webe Profesia. Atraktívne fotografie zamestnancov, autentické citáty a množstvo užitočného obsahu v podobe hodnôt, benefitov a voľných pracovných pozícií sme tak zjednotili s celkovou komunikáciu značky a odovzdali potenciálnemu kandidátovi jednotný zážitok naprieč všetkými komunikačnými kanálmi.

galton-resco-embloyer-branding-profesia-webstranka

Stretnime sa
k vašej značke