Rast firmy priniesol nový pohľad na ľudí

KLIMAK vznikol v roku 1993 ako obchodný názov pre firmu (fyzickú osobu) jedného zo zakladateľov. O 10 rokov neskôr dosiahol obrat spoločnosti viac ako 10 mil. eur a do troch rokov sa zdvojnásobil. Firma počas svojho fungovania rozšírila portfólio aj o ďalšie štyri samostatné značky, ktoré doplnili jej biznisovú vertikálu a umožnili zastrešiť kompletný servis požiadaviek klientov.

S rastom firmy a projektov však rástol aj počet zamestnancov. Ten je dnes na úrovni 120 špecialistov prevažne na manažérskych, technických a inžinierskych pozíciách. KLIMAK navyše rozširuje tím aj o externých montážnikov, ktorých je v závislosti od projektu viac než 200. Motivovať, uspokojiť a rozširovať rozsiahly tím však nie je jednoduché a spoločnosť si rýchlo uvedomila potrebu strategického prístupu k značke a employer brandingu v kontexte pracovného trhu.

Poznať značku nám nestačí,
chceme ju pochopiť

Vzhľadom na našu dlhodbú spoluprácu so značkou KLIMAK a jej zamestnancami sme o vnútrofiremnej kultúre spoločnosti mali skutočne veľké množstvo informácií. Aby sme však dokázali ešte lepšie pochopiť fungovanie firmy a pohľad manažmentu, získali sme množstvo dát nielen z osobných rozhovorov s manažmentom, ale aj z rozsiahlych materiálov, ktoré nám značka KLIMAK a jej zástupcovia poskytli. Štúdiom týchto podkladov sa nám podarilo odhaliť v čom tkvie poslanie firmy, aká je jej misia i dlhodobé smerovanie. Tieto informácie slúžili ako platforma pre tvorbu piliérov a hodnôt spoločnosti.

Klimak employer branding hodnoty

Základom značky sú dôvera, tím, progres
a technologická hravosť

Po strategickom nastavení pozicioningu, vízie, misie, poslania a hodnôt značky, sme sa pustili aj do ich vizuálnej interpretácie. Pri návrhu širokého spektra vizuálov sme vychádzali predovšetkým zo základných piliérov značky – tímovosti, technologickej hravosti, dôvery a dlhodobého rastu. Do dizajnového procesu sme navyše zapojili aj zástupcov značky KLIMAK, ktorých pilotnú myšlienku vizuálu vo forme známej hry Tetris sme rozpracovali aj do ďalších hier v podobe Rubikovej kocky, Človeče nehnevaj sa či stavebnice Lego. Trefné slogany a pútavé animácie dodali vizuálom potrebnú dynamiku, vďaka čomu sa stala komunikácia značky zamestnávateľa atraktívnou nielen pre potenciálnych kandidátov, ale aj súčasných zamestnancov.

Dobrý tím pre dobré prostredie

Aby sme komunikáciu značky funkčne zjednotili, vytvorili sme jednoduchý a výstižný slogan, ktorý vychádza z nastaveného EVP (Employee Value Proposition) značky a reflektuje to, o čo spoločnosť KLIMAK dlhodobo usiluje: spájať šikovných ľudí a spoľahlivé technológie, aby spoločne tvorili komfortné prostredie pre zlepšenie života ľudí. Túto myšlienku sme zachytili v jednoduchom claime, ktorý je aplikovaný naprieč celou komunikáciou značky: Dobrý tím pre dobré prostredie. Farebnosť komunikácie navyše reflektuje všetky spoločnosti v portfóliu značky a spája ich vrámci employer brandingových aktivít do uzavretého celku.

Klimak employer branding plagáty
Klimak employer branding tlacoviny
Klimak employer branding plagáty

Hodnoty musia ľudia poznať,
až potom ich môžu žiť

Aby sa nové hodnoty, EVP a jasne definované poslanie dostalo do povedomia zamestnancov čo najskôr, navhrli sme sériu materiálov, ktoré rozprávajú príbeh značky zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom. Obrandované zápisníky, hrnčeky, animácie na obrazovkách v interiéri, či emailové podpisy a notifikácie s informáciami o nových zamestnancoch, narušili dennú rutinu ľudí v spoločnosti a neustále všetkým pripomínajú, kam značka KLIMAK smeruje.

Klimak employer branding wlecome pack brozura
Klimak employer branding poznamkovy blok
Klimak employer branding wlecome pack hrncek
Klimak employer branding onboarding card

Nielen v kanceláriách, ale aj v teréne

Bez povšimnutia však nezostali ani ľudia v teréne. Montážni a technickí pracovníci, ktorí sa do kancelárií KLIMAKu dostanú len zriedka, sú totiž pre spoločnosť rovnako dôležití, preto bolo potrebné prispôsobiť komunikáciu hodnôt aj im. Hrnčeky a zápisníky sme v tomto prípade vymenili za branding ochranných heliem, toolboxov a unimobuniek, aby sme si boli istí, že zamestnanci majú možnosť sa s novými hodnotami zoznámiť, pochopiť ich a začať podľa nich žiť.

Klimak employer branding prilba
Klimak employer branding kufrik

Tradičné aj nové formáty komunikácie

Ani tu sme však s komunikačnými prostriedkami neskončili a nové hodnoty spolu s EVP taglinom sme zobrazili aj na štandardných nosičoch, akými boli rollupy či branding firemných automobilov. Jedným z netradičných touchpointov, ktoré sme využili, a vďaka ktorým sme si boli istí, že sa komunikačné posolstvo dostalo ku všetkým zamestnancom, bol aj branding výplatnej pásky.

Klimak employer branding wlecome pack letak
Klimak employer branding CEO list
Klimak employer branding dodávka
Klimak employer branding rollup

Konzistentná komunikácia
vo vnútri i navonok

Nemenej dôležitou súčasťou našej práce bola aj komunikácia v externom prostredí. Potenciálnych záujemcov o prácu v spoločnosti KLIMAK sme zaujali najmä kompletným prepracovaním kariérnej webstránky, pútavými citáciami zamestnancov, atraktívnym newslettrom a obrandovanou podstránkou na portáli Profesia.sk

Klimak employer branding karierna stranka profesia

Univerzálne použiteľný
komunikačný koncept

Vizuálna reprezentácia piliérov a EVP značky je navrhnutá s prihliadnutím na použitie v online i offline komunikačných prostriedkoch. Nenápadné logo, ktoré sprevádza celú komunikáciu, sa nám navyše podarilo umiestniť aj na menšie plochy a celá vizuálna identita tak vytvára jeden funkčný celok.

Klimak employer branding karierna webstranka

Stretnime sa
k vašej značke