Zmena je dobrá a potrebná

Ak sa nič nezmení, tak sa nič nezmení. Vybavení týmto citátom sme sa pustili do tvorby názvu pre projekt, ktorého pôvodné meno znelo odborne a miestami strašidelne – Stratifikácia nemocníc. Ide o projekt, ktorý má ambície priniesť rozsiahle zmeny v zdravotníctve, preto bolo potrebné na to poukázať. Novým názvom sa tak stala Zdravá zmena. Ide o slovnú hračku vyjadrujúcu, že zmena je zdravá a potrebná pre spoločnosť, no zároveň odkazuje na samotný systém zdravotníctva a dáva projektu jasný tematický rámec. Slovo zmena navyše symbolizuje prerušenie tzv. myšlienkových skratiek (tzv. autopilota) a podporuje premýšľanie nad novou situáciou.

Zdravotnícky kríž v atraktívnom dizajne

Pre zaistenie konzistentnej komunikácie projektu sme v úvode spolupráce navrhli základnú vizuálnu reprezentáciu v podobe loga. To je tvorené notoricky známym symbolom zdravotníctva – krížom, ktorý je zložený zo štyroch kapsúl reprezentujúcich liečivo, čím dostáva svoj špecifický tvar. Logo je zároveň tvorené štyrmi rôznymi farebnými segmentami, čo motivicky odkazuje na štyri základné témy, ktoré chce projekt Zdravá zmena aktívne riešiť.

Farebná tonalita s víziou nádeje

Vizuálnym východiskom je preto koncepcia štyroch základných farieb: zelená, modrá, oranžová a červená. Každá farba pritom nesie jasné komunikačné posolstvo: modrá farba symbolizuje dôveru, zelená evokuje rast, oranžová optimizmus a pozitívny prístup a červená silu ambícií. Farebnú tonalitu sme pretavili aj do typografie. Využívame font zvaný Poppins a jeho príslušné rezy.

Manuál k zdravej zmene

Nastavenú ideu vizuálnej komunikácie ukotvujeme v praktickom a prehľadom brand guidelines. V rámci logo manuálu špecifikujeme základné východiská vizuálnej identity a vymedzujeme pravidlá používania farebnosti a typografie. V dizajn manuále následne predstavujeme uplatnenie zadefinovanej vizuality v praxi – poskytujeme náhľad na grafickú tvár vybraných touchpointov v online i offline prostredí.

Práva pacienta na prvom mieste

Novinky v systéme zdravotníctva sú zväčša prijímané s veľkou dávkou obáv a kritiky. Tieto obavy sa ešte stupňujú najmä v prípadoch, kedy ide o optimalizáciu nákladov alebo zefektívňovanie zdravotnej starostlivosti. Na skeptický prístup občanov sme boli od začiatku dobre pripravení a komunikačný koncept sme postavili na otvorenom dialógu, ktorý nekladie nároky na plecia občana, ale úradov. V rôznych prostriedkoch online a offline prostredia preto projekt komunikuje jednoduchými posolstvami vo forme nároku občana, na ktorý odpovedá agendou Zdravej zmeny. Ukazuje tak, že projekt požiadavky ľudí rešpektuje a bude zameraný predovšetkým na to, aby ich dlhodobo a starostlivo napĺňal.

Dizajn, ktorý v zdravotníctve nezaniká

Koncept štyroch starostlivo vybraných farieb však nie je uplatnený len v logu, ale má svoje významné postavenie v celej vizuálnej identite projektu. Pri jej tvorbe sme sa totiž neobmedzovali len použitím jednej farby, ale kombináciou (prienikom) dvoch farieb. Každá kombinácia pritom bola priradená vždy len jednej téme a konzistentne ju reprezentovala naprieč všetkými touchpointami komunikácie. Tento špecifický prístup nám umožnil vytvoriť atraktívny a hravý dizajn, ktorí nezaniká v spleti bežných zdravotníckych tém a jasne upozorňuje na novú, pre verejnosť dôležitú agendu ministerstva.

Interaktívny sprievodca zdravými zmenami

Komunikačný koncept pre projekt Zdravá zmena pretavujeme aj do podoby modernej a prehľadnej webstránky. Cieľom webu je jednoduchou, ľahko pochopiteľnou formou informovať občanov a širokú verejnosť o projekte Zdravá zmena a jeho hlavných benefitoch. Stránka je preto funkčne rozčlenená na tematické sekcie podľa charakteru zmien, ktoré nový projekt do našich životov prinesie. Postupnosť krokov a zmien, o ktorých web informuje, je vyjadrená aj plynulou zmenou farebnosti. Atraktivitu obsahu zvyšujeme i použitou infografikou a množstvom užitočných informácií v podobe článkov a PR správ.

Stretnime sa
k vašej značke