Lepšie logo pre Lepšiu obec

Pri vytváraní loga a nastavení komplexnej vizuality sme vychádzali z charakteru aplikácie a jej hlavných benefitov, ktoré užívateľom prináša. Odhaľovanie problémov, ktoré v obciach a mestách rezonujú, sme pretavili do výstižného piktogramu v podobe lupy namierenej na mestské budovy. Tieto reprezentujú posvietenie si na problémy samotného mesta, ako aj dohľad nad činnosťou kompetentných orgánov či úradov. Logo je jednoznačne a ľahko čitateľné a zároveň farebne korešponduje s tonalitou nastavenej vizuálnej identity.

Jasná reč farieb

V rámci definovania kľúčových farieb, ktoré vdýchnu aplikácii dušu, sme vychádzali z farebného spektra modrej a fialovej. Nakoľko modrá evokuje spoľahlivosť, serióznosť, profesionalitu, múdrosť, transparentnosť a stabilitu, je často využívaná v prezentácií finančných a technologických inštitúcií. Zároveň je táto farba primárnou aj pre značku RESCO. Z hľadiska charakteru aplikácie Lepšia obec je preto ideálnou voľbou. Rozhodli sme sa ju doplniť dominantnou prímesou kráľovskej fialovej, čím sme podčiarkli jej silu, ušľachtilosť, cieľavedomé ambície a zároveň túžbu objaviť niečo nové.

Webstránka pre lepšiu interaktivitu

Nastavenú vizualitu sme zhmotnili do podoby modernej, funkčnej webstránky. Jej atraktivitu sme podčiarkli isometrickou grafikou, ktorá odkazuje na súčasné trendy grafického dizajnu. Charakter projektu Lepšia obec tematicky odrážajú aj animácie, ktoré opätne evokujú spoľahlivosť a zároveň inovatívnosť v technologických prístupoch. Vďaka jej variabilite, ktorá so sebou prináša rôzne možnosti využitia, s ňou neustále pracujeme a rozvíjame ju podľa aktuálnych potrieb.

Sociálne siete pre lepší život

Nastavenie funkčnej vizuality však nebolo našim jediným cieľom. Druhou fázou nášho zadania pre projekt Lepšia obec bolo komplexné zastrešenie online komunikácie na sociálnych sieťach. Vytvorili sme efektívnu komunikačnú stratégiu aplikovanú na platformách Facebook a Instagram, ktoré dlhodobo aktívne spravujeme a zabezpečujeme tak permanentnú interakciu cieľovej skupiny s benefitmi aplikácie. Ľudia tak majú príležitosť nielen spoznať samotné funkcie a prínosy aplikácie, ale zároveň sú pravidelne informovaní o všetkých podaných a vyriešených podnetoch, ktoré priniesli občanom lepší život v ich meste či obci.

Riešenia s atraktívnym dizajnom

Nastavenú komunikačnú stratégiu sme pretransformovali do rôznorodých online i offline touchpointov. Vytvorili sme širokú škálu banerov, roll-upov a prezentačných predmetov, ktoré projekt vizuálne aj ideovo zastrešujú a vnášajú do komunikácie potrebnú jednotu. Farebnosť, typografia a hravé animácie tak vytvárajú kompaktný celok, z ktorého je projekt Lepšia obec veľmi jednoducho a ľahko identifikovateľný.

Problémy treba riešiť

Mobilné riešenia spoločnosti RESCO položili základy dnešného CRM systému. A presne na tomto princípe funguje aj aplikácia Lepšia obec. Podstata aplikácie Lepšia obec spočíva v interaktívnom detekovaní problémov, efektívnom prerozdelení kompetencií na ich promptnom riešení a následnom poskytovaní transparentnej spätnej väzby pre všetky zainteresované strany.

 

Pomocná ruka občanom, mestám i obciam

Aplikácia sa vďaka svojej schopnosti uľahčiť prácu miestnym úradom a zabezpečiť vyššiu spokojnosť občanov s prostredím, v ktorom žijú, teší popularite po celom svete a výnimkou nie je ani Slovensko. Navyše, v rámci úprimného lokálpatriotizmu zakladateľov spoločnosti RESCO, je aplikácia na Slovensku poskytovaná mestám a obciam úplne zdarma.

Podpora súťaže MADhack

V rámci projektu Lepšia obec zorganizovala spoločnosť RESCO súťaž MADhack, určenú pre mladých, aktívnych študentov. Cieľom súťaže bolo spojiť nadšenie zo smart technológií a záujem o zlepšenie životného prostredia v mestách a obciach. Súťažné tímy mali za úlohu vymyslieť smart riešenia konkrétnych problémov – napr. navrhnúť inteligentný systém nahlasovania porúch pouličného osvetlenia, či riešenia spojené s problematikou separácie odpadu.

 

S nami až do finále

Našou úlohou bolo zastrešiť komunikačnú i propagačnú rovinu súťaže. V spolupráci s PR agentúrou sme sa navyše postarali aj o angažovanie aktérov súťaže – študentov, zástupcov obcí i miest a budovali tak o súťaži aktívne povedomie. V rámci samotného finálového eventu sme realizovali tvorbu všetkých mediálnych výstupov – fotografií, videí a animácií.

 

 

Stretnime sa
k vašej značke