Prirodzený krok k redizajnu

STEBERG je slovenská rodinná firma, ktorá vznikla ako výrobná spoločnosť so špecializáciou na džínsové textílie. Po rokoch pôsobenia v segmente výroby sa firme podarilo získať nové obchodné príležitosti na ázijských trhoch. Značka tak postupne rozširovala svoje pôsobenie aj do ďalších segmentov a stala sa medzinárodným obchodným partnerom dodávok rôznych produktov pre komerčné subjekty i verejnú správu. S rozširovaním portfólia však súvisela aj čoraz roztrieštenejšia prezentácia značky. Rozdielna komunikácia, logá, farebnosť i typografické štýly divízií vzbudzovali v očiach klientov zmätok, čo viedlo manažment k redizajnu a zjednoteniu komunikačného štýlu značky.

Zjednotená stratégia
a komunikačný štýl

Spoluprácu sme odštartovali hĺbkovým auditom aktuálneho stavu značky, komunikácie a vizuality. Na základe zrealizovaných workshopov sme spolu s klientom redefinovali víziu, misiu i poslanie a navrhli set záväzných hodnôt pre konzistentný rozvoj značky. Navyše sme jasne identifikovali osobnosť a tonalitu komunikácie i pozicioning značky, a vytvorili architektúru, ktorá tvorí precedens pre budúce rozširovanie brandového portfólia.

Flexibilné logo
postavené na histórii

Nové logo značky nadväzuje na históriu firmy STEBERG. Špecifickým zarovnaním častí názvu STE a BERG sme vytvorili líniový geometrický prvok, ktorý reprezentuje krajčírsky steh typický pre džínsové produkty, a zároveň cez univerzálny symbol (=) vyjadruje rovnocennosť obchodných partnerov v každej interakcii so značkou. Logotypy divízií sú doplnené o konkrétne názvy a odlíšené farebným kódom v prostredných líniách písmen E.

Neutrálna farebnosť,
atraktívna typografia

Farebnosť značky STEBERG je tvorená neutrálnymi farbami čiernou a bielou, ktoré sú doplnené o špecifickú farebnosť jednotlivých divízií. Jasný color-coding je vo vizualite doplnený o logo konkrétnej divízie a fotografiu, ktorá dodáva vizálu kontext. Týmto spôsobom je možné rozširovať brandové portfólio prakticky bez obmedzení.

Typografický štýl je tvorený modernými bezpätkovými fontami, ktoré ponúkajú dostatočnú variabilitu znakov a rezov pre použitie na všetkých trhoch, na ktorých značka pôsobí.

Moderné dynamické prvky

Vizualita značky využíva moderné gradientové prvky symbolizujúce dynamiku a schopnosť rýchlo sa adaptovať na potreby trhu. Grafické elementy vychádzajú z horizontálnej línie loga a majú špecifický tvar a farebnosť konkrétnej obchodnej divízie. Vizualita je doplnená o atraktívne fotografie a na mieru pripravené ikonky, ktoré dotvárajú celkový vzhľad značky a dodávajú jej osobitý charakter.

Rozsiahly balík
vizuálnej identity

V rámci návrhu vizuálnej identity sme pre klienta navrhli aj rozsiahly dizajn manuál, ktorý okrem štandardných prvkov korešpondencie, vizitiek a zakladačov obsahuje aj grafické šablóny sociálnych sietí, digitálnych prezentácií a merchandise.

Jednotný vizuálny štýl

Nový vizuálny štýl značky sa premietol aj do série produktových a imidžových vizuálov. Tie sme pripravili s dôrazom na variabilitu a jasnú odlíšiteľnosť obchodných divízií, a sú využiteľné nielen v offline, ale aj online prostriedkoch komunikácie.

Jednotný dizajn, spoľahlivé
technologické riešenie

Jedným z kľúčových prvkov komunikácie a novej vizuality značky STEBERG je moderná webstránka postavená na pokročilých interakčných prvkoch, plynulých animáciách a výraznej typografii. Ústredným motívom je atraktívny prehľad obchodných divízií. Prepracovaná systémová architektúra zasa zaujme širokými možnosťami škálovania podľa budúcich potrieb klienta.

Stretnime sa
k vašej značke