Workshop so stakeholdermi a zamestnancami

SNAP international radí a pomáha svojim klientom lepšie riadiť svoj biznis vďaka inteligentným technológiám. V istom momente si však majitelia značky uvedomili, že vo svojom podnikaní občas potrebujú pomoc a pohľad nestranného experta. Ako skúsení konzultanti vedeli, že bez potrebných informácií to nepôjde. Preto s nami ochotne absolvovali niekoľko interaktívnych workshopov, počas ktorých sme mali možnosť diskutovať so všetkými členmi tímu, a tiež získať cenné insighty o cieľových skupinách, typických obchodných vzťahoch, ale aj interných rituáloch či charaktere značky.

Následne sme pre klienta navrhli motivujúce a ašpiračné poslanie značky. Zanalyzovali sme konkurenciu v segmente, zadefinovali set hodnôt odrážajúci interné nastavenie v spoločnosti a vytvorili tiež jasné pravidlá komunikácie. Spolu s klientom sme definovali základné diferenčné prvky, z ktorých sme neskôr vychádzali aj pri návrhu loga, vizuality a webstránky.

brandbook
brandbook

Atraktívne logo a identita

Pri návrhu loga a vizuálnej identity sme vychádzali z myšlienky symbolu nekonečna, ktorý je tvorený negatívnym priestorom písmena S. Ten má reprezentovať prakticky neobmedzené možnosti ekosystému SAP produktov a umocňuje i záväzok značky SNAP navrhnúť prakticky nekonečné množstvo riešení pre rastúce spoločnosti a ich rôznorodé požiadavky. Význam nekonečného loopu odráža tiež schopnosť spoločnosti podporovať klientov v dosahovaní neobmedzených cieľov bez potreby neustálej zmeny vnútrofiremných procesov a systémov, pretože navrhnuté riešenie “rastie spolu s klientom”.

logo a typologia

Energické farby a technická typografia

Farebný systém využíva širokú paletu tónov, ktoré zvýrazňujú progres, energiu, eleganciu a optimizmus. Zvolená farebnosť odráža moderný a odvážny prístup, ktorý vo vizualite väčšiny technologických spoločností absentuje, pri značke SNAP je však veľmi významný. Z pohľadu typografie sme stavili na jednoduchý kondenzovaný font Refrigerator Deluxe, ktorý ešte zintenzívňuje technologický aspekt značky a dodáva jej špecifický vzhľad.

logo_symbol

Na mieru pripravené ikony

V rámci návrhu vizuálnej identity sme pre klienta pripravili aj na mieru skonštruovaný set ikon, ktorých dizajn kopíruje špecifické zaoblenia fontu a využíva tiež čiastočné farebné prekrytie prvkov. Svoje uplatnenie našli nielen na webstránke spoločnosti, ale sú tiež cenným vizuálnym doplnkom ďalších online či offline touchpointov komunikácie.

Moderná, progresívna vizualita

Vizualita značky SNAP vychádza z výrazného elementu nekonečna, ktorý je použitý aj v dizajne loga. Rôznou úrovňou priblíženia a výrezu sme vo vizuáloch dosiahli rôznorodý vzhľad, avšak pri zachovaní jednotného dizajnového i farebného štýlu. Navrhnutý vizuálny jazyk tak získal dostatočnú variabilitu a je jednoducho aplikovateľný na rôzne komunikačné prostriedky. Využili sme ho pri dizajne rollupov, posterov, vizitiek, hlavičkového papiera a obálok.

snap_merch
snap_merch
snap_vizitky
snap_rollup

Konzistencia naprieč platformami

Každý prvok vizuality značky tak pôsobí jednotne a konzistentne. Použitá vizualita navyše dodáva značke SNAP určitú hravosť a dynamiku, s ktorou sa dokážu stotožniť nielen zamestnanci, ale aj obchodní partneri, ktorí už v minulosti mali možnosť so značkou spolupracovať.

billboard
citylight
billboard
plagat_na_stene
platag_na_stene

Spoľahlivé technológie,
atraktívny dizajn

Značka SNAP spája moderné technológie a manažérske know-how, aby pomáhala firmám po celom svete. Jej komunikácia v online priestore preto musí odrážať oba tieto aspekty – ľudskosť a technickosť zároveň. Na základe toho sme pristúpili aj k tvorbe webstránky, ako komunikačného kanála s absolútne dominantným postavením. Moderný dizajn nadväzujúci na navrhnutú vizuálnu identitu a oku lahodiace animácie sa prihovárajú ľudskou rečou, odladená rýchlosť a jasná štruktúra zas zaujmú technicky orientované publikum. Nový web SNAP skrátka poskytuje dokonalý balans medzi funkciou a dizajnom – formou a obsahom.

Stretnime sa
k vašej značke