Jednoduchosť v centre pozornosti

Východiskom pri návrhu bolo predstavenie značky vo sviežom, interaktívnom a zrelšom štýle, ktoré by v plnej miere reflektovalo nadobudnuté renomé HubHubu na medzinárodnej startupovej scéne a súčasne dokázalo vyjadriť bezprostrednosť a otvorenosť konceptu, prístupného pre kohokoľvek. Vytvorením graficky nápaditého, moderného a prehľadného online prostredia sme dodali značke čitateľnejšiu podobu a zároveň sme vyjadrili jej hodnoty vo vzťahu ku klientom a používateľom.

Striedmejšia farebnosť v online

Jednou z klientových priorít pri tvorbe nového webu bol nadčasový dizajn, ktorý však musí zostať atraktívny aj v kontexte súčasných trendov. Návrh si preto vyžadoval zadefinovať takú farebnosť, ktorá by zostala dostatočne výrazná na každej platforme. S prihliadnutím na dômyselnú a komplexnú farebnosť brand manuálu, sme preto zjednodušili farebný kód na sýty odtieň oranžovej v kombinácii so základným monochromatickým variantom loga.

Flexibilné a intuitívne prostredie

Homepage nadobudla v novom redizajne dynamickejšiu podobu a jasnú štruktúru. Redizajn nám súčasne ponúkol príležitosť na rozvinutie obsahu do nových podstránok. Stránky sme obohatili o nápadné CTA prvky, vďaka ktorým dokáže web dosahovať konverzie v rôznych užívateľských scenároch.

Dôraz na autentický obsah

Špecifickou požiadavkou klienta bolo aj využitie reálnych záberov z co-workingových priestorov, čo len ďalej potvrdzovalo nevyhnutnosť vymedziť HubHub ako poskytovateľa kvalitných a na mieru navrhnutých riešení pre firmy aj jednotlivcov. Aby sme mohli tento zámer v dostatočnej miere podporiť, venovali sme každému z priestorov samostatnú podstránku, doplnenú o stručné informácie a charakteristiku jednotlivých priestorov.

Symbol networkingu

Variabilitu loga a od neho odvodeného vzoru sme vo forme animácie preniesli aj do jednotlivých sekcií homepage. Tým sa nám podarilo rozvinúť jeho skutočný potenciál a popri symbolike networkingu súčasne odkomunikovať hodnoty flexibility, otvorenosti, adaptability, ako aj reakcie na neustálu zmenu. Výrazný pattern sa stal napokon práve vďaka možnosti neustálej transformácie ústredným a zjednocujúcim prvkom celej webstránky.

Rovnaký zážitok pre každého

Pri návrhu bolo našim cieľom adresovať aj kritické body, ktoré boli v minulosti rozhodujúcimi pri dosahovaní konverzií z každej návštevy stránky. S exponovaním hero blocku zobrazujúceho coworking priamo pri prechode na landing page sme zvýšili zákaznícky impulz pri návšteve stránky a integráciou dynamických pop-upov dovolili užívateľom, aby si priestory zabookovali okamžite, bez dlhšieho blúdenia v užívateľskom rozhraní.

Jasne zadefinované ciele

Napriek tomu, že je klient organizátorom akcií v štyroch krajinách súčasne, prehľadné a jasne zadefinované ciele nám umožnili vytvoriť jednotný užívateľský zážitok pre každého, bez ohľadu na to, či sa nachádza vo Varšave, Prahe, Budapešti alebo v Bratislave.