Pozadie projektu a situácie na pracovnom trhu

S príchodom spoločnosti Jaguar Landrover na slovenský trh vzniklo v nitrianskom regióne množstvo príležitostí pre lokálnych i globálnych subdodávateľov. Keďže sa zázemie priemyselného parku budovalo veľmi rýchlo, nástup subdodávateľov spôsobil ohromný dopyt po pracovnej sile najmä na úrovni operatívnych pozícií s repetitívnou náplňou práce.

Spoločnosť Gestamp, podobne ako ostatné priemyselné firmy, potrebovala na štart výroby okrem technológií aj dostatok pracovných síl. Rýchlo si však uvedomila, že vytvoriť funkčný tím bez povedomia o značke v období konjunktúri, navyše popri agresívnej komunikácii konkurentov bude náročné.

Hlavnou úlohou v inicializačnej fáze projektu preto bolo zoznámiť verejnosť so značkou, jej portfóliom a pracovnými príležitosťami. Aby sme však mohli značku v regióne aktivovať, potrebovali sme porozumieť trhu a spoznať Gestamp ešte lepšie.

Základný prieskum a definovanie publika

Vzhľadom na stav trhu a vlastné obchodné záväzky mala značka Gestamp na prípravu komunikácie veľmi obmedzení čas. Z tohto dôvodu sme štandardnú analýzu trhu optimalizovali na „prieskum od stola“ a vychádzali sme z globálnych dát značky spolu so špecifikami cieľovej skupiny v regióne.

Rozsiahlim monitoringom aktivít cieľovej skupiny na sociálnych sieťach, fórach a v diskusných skupinách sme sformulvoli tri základné profily, ktoré sa stali našimi komunikačnými persónami. Boli to matky po materskej dovolenke, vyzretí muži so stredoškolským vzdelaním a absolventi stredných škôl prevažne v remeselných odboroch.

Návrh a tvorba komunikácie

Na základe definovaných profilov potenciálnych kandidátov sme sformulovali insight komunikácie – Ľudia hľadajú istotu v zamestnaní, ktorá im umožní vziať si hypotéku či zvýšiť životný štandard, no zároveň flexibilitu a vyváženosť práce, aby mali dostatok času na svojich blízkych a hoby. Na tomto základe sme postavili komunikačné posolstvá, ktoré boli jednoduché, priame a maximálne zrozumiteľné pre cieľové publikum.

Produkcia kampaňových fotografií

V dizajne komunikácie sme sa opreli najmä o prvky tzv. vizuálneho kontrastu, v ktorom sme jasným spôsobom zobrazili vyváženosť práce a súkromia jednotlivých persón. Pre účely komunikácie sme v spolupráci so štúdiom 11:55 produkčne zastrešili tvorbu i úpravu kampaňových fotografií. Vizuál a claim sme následne doplnili aj o dôležitý údaj – výšku mzdy a sériu atraktívnych zamestnaneckých benefitov, ktoré verejnosť okamžite presvedčili.

Rozsiahla brand awareness
kampaň v regióne

Po náročnej produkcii a tvorbe kľúčových vizuálov sme pristúpili aj ku komunikácii značky a konkrétnych pracovných príležitostí. Rozsiahla brand awareness kampaň oslovila potenciálnych kandidátov nielen prostredníctvom štandardných OOH formátov v podobe Billboardov v nitrianskom regióne, ale aj výrazným polepom autobusov mestskej hromadnej dopravy či citylightov umiestnených na zastávkach. Svoju úlohu v kampani zohrala aj inzercia v regionálnej tlači a komunikácia v nákupných centrách.

Komunikácia v online prostredí

Offline kampaň sme podporili aj online komunikáciou a to najmä displayovými formátmi pre zvýšenie povedomia o značke. Využili sme primárne reklamnú sieť Google a tiež komunikáciu na sociálnych sieťach či priestor v regionálnych online médiách ako Nitraden či Nitralive. Pre kandidátov, ktorí si aktívne hľadali prácu sme pripravili aj cielené reklamy vo vyhľadávacej sieti a zapojili sme tiež PR aktivity. Počas takmer štvormesačnej komunikácie sa nám tak podarilo splniť požadované ciele – zvýšiť brand awareness značky v regióne a získať potrebný počet relevantných záujemcov o prácu.

Atraktívna kariérna webstránka

Pre zvýšenie dostupnosti informácií o spoločnosti zo strany potenciálnych kandidátov sme pre klienta navrhli a naprogramovali aj atraktívnu kariérnu stránku. Tá obsahuje základné informácie o spoločnosti, voľných pracovných pozíciách i rôznorodých kariérnych benefitoch. Navyše umožňuje kandidátovi okamžite osloviť spoločnosť prostredníctvom kariérneho formulára s možnosťou priložiť životopis či motivačný list.

Stretnime sa
k vašej značke