Koláž HYZA Dobré adresy

Ciele podložené reálnymi dátami

Na základe realizovaných prieskumov sme zistili, že poznateľnosť značky HYZA rok od roka rastie, a že ju takmer polovica Slovákov považuje za najlepšiu na trhu. Avšak, až 40% spotrebiteľov, ktorí produkty značky HYZA nenakupujú, ju nepoznajú. Zvýšiť povedomie o značke sa preto stalo jedným z hlavných cieľov aktivačnej kampane. Ďalším cieľom, ktorý sme si spoločne s klientom zadefinovali, tak bolo opakovane zvyšovať zákaznícke preferencie. Tretí, nemenej podstatný cieľ, predstavoval snahu odkomunikovať publiku nový dizajn produktového portfólia.

Vizuál HYZA Dobré adresy

Úprimná komunikácia z dobrej adresy

Dosiahnuť stanovené ciele sme sa rozhodli cielenou komunikáciou, v rámci ktorej sme sa zamerali na prienik očakávaní zákazníkov a silných stránok značky. Podrobnou analýzou sme zistili, že zákazníci očakávajú najmä kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť produktu, ktorá je komunikovaná transparentne a úprimne. Claim „Úprimné kurča z dobrej adresy” je jasnou deklaráciou toho, že značka HYZA dokáže zákaznícke očakávania spoľahlivo naplniť.

Kampaň Dobré adresy tak výborne prepája myšlienku kvality produktov značky HYZA, ktoré sú vyrobené z kuracieho mäsa garantovaného pôvodu, s odkazom na dobré adresy Slovenska, ktoré stojí za to objavovať. Súčasťou kampane sa tak stala cestovateľská výzva a súťaž o hodnotné vecné ceny, ktoré sú prepojené s prežitím nových cestovateľských dobrodružstiev.

Billboard HYZA Dobré adresy
Citylighty HYZA Dobré adresy
Autobusová zastávka - Citylighty HYZA Dobré adresy
Citylighty HYZA Dobré adresy
Citylight HYZA Dobré adresy

Súťaž s podporou predaja

Spotrebiteľská súťaž o hodnotné týždenné výhry a hlavnú cenu – osobný automobil KIA Niro Hybrid sa stala kľúčovou súčasťou kampane. Spotrebitelia o ne mohli zabojovať registráciou súťažných kódov z nových obalov produktov, čím sme kampaň jednoznačne prepojili s reálnou zákazníckou skúsenosťou. Zároveň sme naplnili jeden z našich stanovených cieľov – podporiť predaj obľúbených HYZA produktov v novom atraktívnom obale.

V kampani sme využili synergický efekt komunikácie na sociálnych sieťach, obsahového marketingu, programatického nákupu a reklamy na kanáloch Google a YouTube.

Fľaše HYZA Dobré adresy
Ponožky HYZA Dobré adresy
Pexeso HYZA Dobré adresy
Carousel HYZA Dobré adresy

Na sociálnych sieťach Cestuj za menej

Komunikácia na sociálnych sieťach prebiehala formou pravidelných interakčných príspevkov, v rámci ktorých sme publiku predstavovali vybrané turisticky atraktívne destinácie Slovenska a motivovali ich k zapojeniu sa do súťaže o hodnotné ceny. Podstatnú časť komunikácie tvoril aj Influencer marketing – v rámci kampane sme nadviazali spoluprácu s populárnou dvojicou travel influencerov „Cestuj za menej”, ktorí počas šiestich týždňov predstavovali publiku dobré adresy na Slovensku i produkty HYZA a vhodne tak dopĺňali nastavený marketingový mix.

Posty spolupráce influencerov HYZA Dobré adresy

Dobré adresy na dobrých online adresách

V rámci kampane sme pripravili aj sériu PR a natívnych článkov umiestnených do relevantných online médií, ktoré majú potenciál osloviť vybrané cieľové skupiny. Prostredníctvom content marketingu sme prispôsobili obsah tak, aby bol zaujímavý pre vybrané cieľové skupiny a oslovil čitateľov, ktorí majú radi zábavu, cestovanie, a ktorým záleží na kvalite a pôvode potravín. Samozrejmou súčasťou komunikácie bolo i vytvorenie atraktívnej podstránky na existujúcom webe značky HYZA, ako aj branding vybraných online portálov.

Dobré adresy s dobrými výsledkami

Kampaň prebiehala necelé dva mesiace v online i offline prostredí, pričom priniesla zaujímavé výsledky:

235 % nárast registrovaných kódov pri porovnaní prvého a posledného týždňa kampane

1,03 € CPM, čo znamená 0,00103 € za vzhliadnutie celej 6 sekundovej reklamy (Bumper Ads)

1 000 000 + viac ako milión užívateľov sme oslovili cez sociálne siete a Google Display

Stretnime sa
k vašej značke