Tradičný výrobca, inovatívne riešenia

Značka novým produktovým radom HYZA Sous-vide reflektuje na aktuálne potreby svojich zákazníkov – ľudí dopytujúcich sa po kvalitnom a chutnom jedle, ktorého príprava nevyžaduje veľa času či špeciálne kulinárske vybavenie a zručnosti. Na pulty predajní prináša už vopred predpripravený produkt, ktorý si po zakúpení stačí len rozbaliť, na pár minút zapiecť a servírovať.

Novým produktovým radom značka zároveň napĺňa svoje poslanie, a to prispievať k zdravšiemu a spokojnejšiemu životu ľudí naprieč generáciami.

Go-to-market stratégia s esenciou 4P

V úvode projektu sme zadefinovali ciele a nastavili go-to-market stratégiu. Jej východiskom bol marketingový mix definovaný modelom 4P (product, place, price, promotion). Do každej z uvedených kategórií sme vniesli vlastný pohľad premenený do relevantných odporúčaní a následnej exekúcie. V rámci produktu bolo našou úlohou navrhnúť atraktívny dizajn obalov, ktorý bude vizuálne zaujímavý, originálny a dostatočne odlíšiteľný od konkurencie. Dizajn produktov sme navrhli s ohľadom na vzhľad celého produktového portfólia in-house s pomocou vlastného produkčného tímu.

Pre klienta sme v rámci marketingového mixu vypracovali aj návrh odporúčaní na zlepšenie viditeľnosti výrobkov v chladiacich boxoch v mieste predaja, ako aj odporúčania ohľadom komunikácie ceny. Finálnym krokom bolo nastavenie komunikačnej stratégie, jej realizácia a implementácia.

TV spoty ochutené vtipom

Komunikačná stratégia mala jednoznačný cieľ – predstaviť Sous-vide cez produktový B-roll distribuovaný prostredníctvom platformy YouTube a následne osloviť rôzne cieľové skupiny cez atraktívne TV spoty. Ich úlohou bolo zbúrať zaužívané stereotypy, eliminovať pre ľudí prirodzený strach z nových a nepoznaných vecí, a zároveň pútavým spôsobom komunikovať hlavné benefity produktu. Ideu sme pretavili do štyroch vtipných príbehov, s ktorými sa budú môcť jednotlivé cieľové skupiny (mamičky, mladí ľudia, študenti a pracovne vyťažení ľudia) ľahko stotožniť.

Nezameniteľná atmosféra,
zapamätateľní herci

Príbehom vdýchli život atraktívne TV spoty s nezameniteľnou atmosférou a dobre zapamätateľnými charaktermi hercov. Na ich idey a produkcii sa autorsky spolupodieľal skúsený scenárista a režisér Daniel Laurinc a produkčná spoločnosť Laurinc Studio pod vedením producenta Viktora Šestáka.

Komunikácia zjednotená
na všetkých platformách

Stratégiu a mediamix sme nastavili tak, aby sme komplexne pokryli všetky komunikačné kanály. TV spoty (nasadené do Markíza group a JOJ group), print a OOH, ako dominantné ATL komunikačné kanály, zabezpečili široký zásah publika, čím sme produkt dostatočne zviditeľnili. Na adresnejšie cielenie sme využili digitálny priestor – konkrétne platformu YouTube a jej formáty: True view In-stream skippable (30 sec.), Non skippable (15 sec), a remarketingový Bumper (6 sec.).

Online kampaň pre milovníkov
dobrého jedla

V rámci aktivačnej kampane sme uplatnili prístup SEE-THINK-DO-CARE s cieľom vzdelávať, zabaviť, aktivovať a inšpirovať. Potenciál online priestoru sme v kampani využili naplno, a to najmä vďaka programatickému nákupu najviditeľnejších desktopových a mobilných formátov. Doručiť posolstvo cieľovým skupinám nám pomohli nástroje Google Ads a Facebook Ads, ako aj tvorba hodnotného obsahu na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ktoré pre klienta HYZA dlhodobo spravujeme.

Recept na zábavu

V ďalšej fáze kampane bolo našou úlohou odkomunikovať búranie stereotypov a zároveň zabaviť publikum. Využili sme formáty Google Display, platformu YouTube a opätovne aj komunikáciu na sociálnych sieťach, na ktorých sme fanúšikov motivovali rôznymi súťažami a skvelou spoluprácou s populárnou influencerkou Simonou Malkovou.

Recept na budovanie povedomia

Natívny článok a autorské PR články v relevantných online médiách (varecha.sk, dobruchut.sk, recepty.aktuality.sk) nám prostredníctvom platformy Strossle umožnili nenútenou a efektívnou formou doručiť komunikačné posolstvo priamo k cieľovému publiku.

Bleskové posolstvo na jeden klik

Po tom, čo publikum dosiahlo interakciu s produktom a dôverne sa s ním oboznámilo, sme sa zamerali na poslednú časť nákupnej cesty – starostlivosť v podobe inšpirácie. Na webstránke, ktorú sme vytvorili špeciálne pre nový produktový rad HYZA Sous-vide, sme preto návštevníkom poskytli okrem informácií o produktoch aj inšpiratívne, rýchle a zdravé recepty na prípravu jedál s produktmi Sous-vide.

Stretnime sa
k vašej značke