Poslanie, vízia a misia značky

Východiskovým bodom nastavenia stratégie značky bolo vytýčenie hlavného poslania, vízie a misie spoločnosti. Poslanie spoločnosti KRAUSE sme definovali ako nekončiacu snahu o to, aby bol každý človek akceptovaný, pochopený a rešpektovaný. Víziou značky je, aby bola táto zmena dlhodobá a trvalo udržateľná.

Preto sme sa rozhodli typické sterilné prostredie kliniky pretransformovať na miesto nádeje, istoty a dôvery, v ktorom bude klientom zabezpečená psychologická pomoc na najvyššej odbornej úrovni. Misia značky je teda jasná – poskytovať ľuďom takú pomoc, ktorá prinesie dlhodobé zlepšenie ich duševného zdravia, so zreteľom na dostupnosť, odbornosť a mimoriadnu kvalitu týchto služieb.

Prvá voľba v získaní duševnej rovnováhy

Spoločnosť KRAUSE disponuje cennou pridanou hodnotou – ľudským prístupom, kompetentnosťou a prvotriednou starostlivosťou, ktorá väčšine psychologických ambulancií na Slovensku chýba. Tieto vlastnosti ju predurčujú k tomu, aby sa pre firmy aj jednotlivcov, ktorí sa chcú rozvíjať alebo potrebujú odbornú psychologickú pomoc, stala jasnou prvou voľbou.

Meniť ľudské životy k lepšiemu, pomáhať klientom zvládať každodenné starosti, životné traumy, či rozvíjať ich osobnosť, je zakódovaná v DNA každého člena spoločnosti KRAUSE. To, čo robí značku výnimočnou, je teda viac než len odborná pomoc odrážajúca niekoľkoročné skúsenosti. Jej výnimočnosť spočíva najmä v schopnosti vytvoriť si s klientom priateľský vzťah založený na otvorenosti, ľudskosti a dôvere.

Značka s dobrou osobnosťou

Osobnosť značky je stelesnením jej hlavných rysov a čŕt, ktorými sa chce prezentovať ako vo vnútri spoločnosti, tak aj vo vzťahu k svojim klientom, obchodným partnerom i širokej verejnosti. V prípade značky KRAUSE sme tieto vlastnosti rozdelili do štyroch kľúčových pilierov, ktoré značke vdýchli jej charakter:

Keď je meno zárukou kvality

Použiť meno ako značku v súčasnosti nie je populárnym (a ani odporúčaným) krokom. V prípade, že je jeho nositeľom mediálne známa osobnosť, ktorej meno v mysliach verejnosti pozitívne rezonuje, je však takéto rozhodnutie zásah do čierneho. Portfólio spoločnosti KRAUSE je však veľmi široké a zhrnutie všetkých aktivít pod jeden názov mohlo byť pre klientov skôr mätúce. V nadväznosti na uvedené strategické východiská sme sa preto rozhodli vybudovať komplexnú – monolitickú architektúru značky.

Rodina značiek je teda vytvorená masterbrandom a od neho odvodených subbrandov určených pre jednotlivé kategórie aktivít. Každá podznačka pritom nesie priezvisko zakladateľa spoločnosti, PhDr. Roberta Krause, PhD., ktorú dopĺňa špecifický názov odrážajúci konkrétnu oblasť činnosti. Týmto spôsobom sme docielili vzájomnú jednotu definovanú masterbrandom a zároveň potrebnú diferenciáciu pre jednoznačné oslovenie cieľovej skupiny.

Úprimné logo otvorené vašim potrebám

Typografia loga je líniová, bezpätková, doplnená puncom jednoduchosti a originality. Významným prvkom sú otvorené písmená v názve značky, ktoré evokujú komunikačnú otvorenosť, priateľskosť a dôveru. Font sme preto upravili tak, aby jednotlivé písmená neobsahovali uzatvorené prvky. Z písmen R a A sme odstránili ich prirodzené deliace priečky, aby sme ešte viac zdôraznili otvorený komunikačný prístup značky.

Priateľská reč písmen

Typografia značky KRAUSE vychádza z nastavenej idey bezbariérovej komunikácie. Zachovávame jednotnú entitu farieb, línií a fontov, ktoré spolu vytvárajú príjemnú a nerušenú harmóniu.

Farebnosť

Z hľadiska farebnosti využívame pre masterbrand zemité odtiene hnedej a zlatej, ktoré evokujú stabilitu, skúsenosť, dôveru, ale aj citeľný nádych profesionality a elegancie. Subbrandy sú naopak tvorené širokou škálou farieb, pričom každá farba zastupuje inú podkategóriu značky. V rámci týchto podkategórií sme pracovali s farebnou tonalitou tón v tóne, ktorá ukotvuje dojem stability, názorovej istoty a dôvery.

Pripravená na všetky výzvy

Nastavená vizualita je aplikovateľná na rôzne touchpointy, ako v online, tak i v offline prostredí. Navrhli sme sériu obrandovaných predmetov a tlačovín, ktorých grafický rukopis jasne prezentuje značku KRAUSE ako stabilnú, spoľahlivú a otvorenú potrebám svojich klientov.

Kniha s odčitateľným posolstvom

Súčasťou našej práce bola i príprava vizuálnej tváre pre obálku autorskej knižky od PhDr. Roberta Krause, PhD. Na obálke dominuje žiarivá modrá, ktorá je špecifickou farbou subbrandu KRAUSE Clinic. Signifikantným podpisom je líniová ilustrácia jedným ťahom, ktorej posolstvo metaforicky dopovedá vrhajúci tieň.

Stretnime sa
k vašej značke