Dobre premyslené kroky

Aby sme porozumeli tomu, aké sú základy identity redk, pustili sme sa do prieskumu trhu, ako aj minulých aj súčasných trendov v segmente. Dôležitým bolo tiež rozpoznanie prvkov, ktoré sprevádzajú značku od jej začiatkov. Vďaka tomu sme boli schopní formulovať víziu, misiu a poslanie redk ako súčasť novej stratégie, ktorá spoľahlivo osloví kategóriu profesionálov a firiem usilujúcich sa o efektívnejšie riadenie ich interných procesov.

Na vlne zmien

Pri formovaní silnej brand idey sme sa inšpirovali históriou a podobou modernej spoločnosti, ktorá reagovala na technologický vývoj, historicky prebiehajúci vo forme vĺn. Práve vlna sa stala ústredným motívom, keďže redk patrí medzi lídrov v oblasti digitálnej transformácie a svojimi riešeniami sa zasluhuje o predvoj ďalších vĺn zmien v rámci digitalizácie služieb a riadenia firiem.

Nový rozmer značky

Prieskum konkurencie a porovnávanie predchádzajúcej komunikácie redk ukázali, že značka doposiaľ nevyužívala dostatočne rozpoznateľné a zapamätateľné vizuálne assety a chýbali jej jasne formulované hodnoty, na základe ktorých by bolo možné dlhodobo udržiavať nemenný štýl komunikácie. Bolo preto nevyhnutné nájsť ústredný motív, ktorý by vyjadril potenciál redk. Práve idea vlny predstavuje značku spôsobom zhodným s aktuálnymi trendmi, čím zároveň poukazuje na to, že je neustále v centre diania.

Prehľadnosť ako game changer

Týmto spôsobom sme klientovi dokázali poskytnúť atraktívny koncept na modernizáciu webstránky a firemných prezentácií. Dynamiku pri pohybe v rozhraní sme dosiahli prostredníctvom front-endových animácií a parallax efektov. Súčasne sa nám podarilo skvalitniť celkový user-flow na stránke a to na základe prvotných KPIs; tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu konverziu a zabezpečili akvizíciu nových klientov.

Jasný signál pokroku

Signalizácia pokroku redk sa ďalej prejavila aj v dôležitých komunikačných touchpointoch, ktoré nie sú nevyhnutne závislé od online prostredia. Preto sme v rámci spolupráce pripravili pre klienta vizuálne pôsobivé layouty marketingových prospektov, ako aj vizitiek a iných offline výstupov. Vývoj redk však u nás stále pokračuje. A to v ďalšej vlne iniciatív posilňujúcich pozíciu značky.

Stretnime sa
k vašej značke