Na krídlach aktuálnych trendov

Východiskom úspešnej tvorby obsahu na sociálne siete je vždy komunikačná stratégia. Každý rok preto ponúkame klientovi komplexnú ideu, pod strechou ktorej sa bude komunikácia v danom roku odvíjať a uchová si konzistenciu a relevanciu naprieč jednotlivými platformami. Pri tvorbe idey však vždy dbáme o to, aby korešpondovala s nastavenou stratégiou značky, niesla v sebe prvky inovatívnosti, reflektovala súčasné trendy, no zároveň napĺňala aktuálne potreby klienta a jeho ciele.

Primárnym cieľom komunikácie je prezentovať značku HYZA ako lídra na domácom trhu, ktorý je bližšie k ľuďom. Komunikácia je preto smerovaná tak, aby o značke permanentne zvyšovala povedomie a súčasne navyšovala fanúšikovskú základňu na jej profiloch.

Brand idea ako východisko

Zachovať si kontinuitu, pritom aktívne zapájať publikum a neustále prinášať hodnotný obsah, vie byť pri dlhodobej komunikácii neraz výzvou. Volíme preto overené prístupy, ktoré fungujú a snažíme sa do nich vniesť esprit nového, kreatívneho a atraktívneho.

Za východisko komunikačnej stratégie považujeme brand ideu – dlhodobý koncept značky, ktorý spotrebiteľ dobre pozná. Obohatíme ho však o nové formáty a obsah, ktorý ideu rozpovie pútavým, a najmä interaktívnym spôsobom. Brand idea značky HYZA sa nesie v duchu dobrých adries, ktoré publiku napovedajú, že ide o kvalitné hydinové výrobky s overeným pôvodom. Tento message je po novom prítomný aj v samotnom tagline značky Kurča z dobrej adresy a kľúčovú rolu zohráva aj v rámci komunikácie na sociálnych sieťach.

Dôležitým prvkom komunikácie je (popri odkaze na brand ideu) aj vizuálna identita značky sprevádzaná tzv. brand assetmi. Ide o súbor vizuálnych pravidiel, ktoré udržiavajú značku opticky celistvou, atraktívnou a dobre rozpoznateľnosťou.

Pozrite si aj case study, ako sme pre značku HYZA vytvorili branding a packaging.

Tvorba hodnotného obsahu

Obsah, ktorý pre potreby sociálnych sietí tvoríme, rozlišujeme podľa dvoch kritérií, ktoré definujú nielen jeho podobu, ale i frekvenciu a charakter. Prvým kritériom je cieľová skupina a adekvátna platforma. Kým vekovo staršie publikum sa primárne koncentruje na sociálnej sieti Facebook, mladšie generácie vyhľadávajú obsah na Instagrame a TikToku. Podľa tohto kľúča tvoríme relevantný obsah, volíme vhodný mix formátov a príslušný tone-of-voice.

Druhým kritériom je obsahové zameranie vychádzajúce zo zadefinovaných komunikačných cieľov. Našou úlohou je publikum nielen zabávať a inšpirovať, ale aj edukovať.

Zabávať, inšpirovať, edukovať

V rámci inšpirácie sa snažíme ľuďom prinášať zaujímavé recepty, ktoré vychádzajú nielen z našej dielne, ale aj z tipov od fanúšikov či populárnych influencerov. Zapájame tým publikum a podporujeme tzv. User-Generated Content, ktorý podporuje angažovanosť fanúšikov a budovanie komunity.

Zábavu publiku prinášame prostredníctvom rôznych interaktívnych súťaží, hádaniek či zdieľania zaujímavých faktov a informácií. V neposlednom rade však chceme naše publikum aj edukovať. Poskytujeme mu preto nielen užitočné tipy na zdravú výživu, ale aj zvyšujeme povedomie o značke HYZA ako takej – o jej prístupe, poslaní a hodnotách.

Na pravidelnej mesačnej báze tvoríme aj autorskú in-house foto- a videoprodukciu, ktorá zabezpečuje, aby bol štýl fotografií a videí na sociálnych sieťach jednotný a zároveň odrážal moderné trendy v gastronómii a foodstylingu.

Influenceri ako recept na úspech

Influenceri sú v súčasnosti takmer povinnou jazdou úspešnej komunikácie na sociálnej sieťach. Nechýbajú preto ani v komunikácii značky HYZA. Pri ich výbere zohľadňujeme viaceré kritériá: relevantnosť influencera v rámci komunikačných tém, počet sledovateľov, mieru dosahu, ale aj tone-of-voice, akým na svojich kanáloch komunikuje.

Spolupracujeme tak s väčšími, ako aj s menšími influencermi. Kým makroinfluenceri budujú povedomie o značke HYZA, mikroinfluenceri majú za cieľ aktivovať publikum v rámci produktových kampaní. Úspešnú spoluprácu sme nadviazali s viacerými známymi menami, ako napr. Graciosooo, Milan bez mapy, Janatini, Marek Fašiang, Jasmina Alagič, Cestuj za menej, Vinárova žena, Simona Malková, Denník nevyspatej matky, Mimipelikan, Simona Malková, Andy Stech, Jahodiss, Chlop v kuchyni či Refresher.sk.

Aj vďaka týmto spoluprácam sa nám neustále darí zvyšovať fanúšikovskú základňu. Za rok 2023 sme na sociálnej sieti Instagram dosiahli nárast až o 278 %!

Dlhodobo spolupracujeme aj s renomovanými šéfkuchármi, ktorí pre značku HYZA pripravujú množstvo inšpiratívnych kulinárskych tipov formou videoreceptov. Videorecepty tvoríme, postprodukčne upravujeme a prispôsobujeme na potreby jednotlivých platforiem a ich formátov. Na sociálnu sieť YouTube sme dovedna pripravili už 43 receptov, ktoré sa ku koncu roka 2023 môžu popýšiť už takmer 100 tisíc zhliadnutiami.

Community management

Súčasťou správy sociálnych sietí pre klienta HYZA je aj tzv. Community Management. Ide o interaktívnu komunikáciu s fanúšikmi, ktorí zanechávajú svoje komentáre, reakcie či otázky pod našimi príspevkami. Našou úlohou je tieto podnety v spolupráci s klientom zodpovedať a vyriešiť k spokojnosti zákazníka/komentujúceho. Súčasťou balíka služieb je aj monitoring médií, ktorý pravidelne sledujeme, vyhodnocujeme a v rámci pravidelných reportov informujeme klienta.

Page like kampane

Na pravidelnej báze realizujeme i tzv. Page Like kampane, ktorých cieľom je zvýšenie počtu fanúšikov na konkrétnej sociálnej sieti. Na základe demografie, záujmov a správania sa dokážeme prilákať na profil potenciálnych zákazníkov, budovať okolo značky komunitu, zvyšovať jej dôveryhodnosť a vytvárať prirodzený záujem o produkty značky HYZA.

Výsledky spolupráce, ktoré chutia

Značku HYZA sme úspešne doviedli na vrchol rebríčka výkonnosti sociálnych sietí, kde v porovnaní s priamou konkurenciou výrazne vedie v prevažnej väčšine dôležitých ukazovateľov. Na Instagrame je z pohľadu dosiahnutých interakcií na čele svojej kategórie a z pohľadu počtu fanúšikov (12,4 tis.) sa nachádza na druhom mieste. Na Facebooku profil HYZA vedie v počte fanúšikov (viac než 32 tis.) Rovnako vedie v počte interakcií (s vyše 94 tis. zapojeniami v roku 2023).

Kontinuálnou prácou sa nám dlhodobo darí dosahovať stanovené komunikačné ciele a odovzdávať publiku obsah, ktorý v sebe nesie (okrem iného) aj informácie o kľúčových atribútoch značky, jej strategickom nastavení a produktovom portfóliu.

Kontinuálnou prácou sa nám dlhodobo darí dosahovať stanovené komunikačné ciele a odovzdávať publiku obsah, ktorý v sebe nesie (okrem iného) aj informácie o kľúčových atribútoch značky, jej strategickom nastavení a produktovom portfóliu.

Azda najlepším dôkazom úspešnosti značky je ocenenie Slovak Superbrands. Sme preto nesmierne hrdí, že značka HYZA ho získala už po 9. krát.

Stretnime sa
k vašej značke