Jedným z najmocnejších kalibrov na pracovnom trhu bol odjakživa imidž spoločnosti. Tie najznámejšie značky k sebe priťahujú ambicióznych a šikovných ľudí; oni potom posúvajú perspektívu rozvoja firmy ďalej. Zďaleka však nestačí byť ukotvený vo všeobecnom povedomí. Znalosť značky musia dopĺňať ďalšie kvality, ktoré budú na potenciálnych zamestnancov pôsobiť ako magnet.

Vysoké nároky študentov na budúcich zamestnávateľov

Pre správne budovanie employer brandingu, čiže značky zamestnávateľa je teda v zmysle predchádzajúcich riadkov potrebné vidieť obraz spoločnosti aj z druhej strany, v tomto prípade z pohľadu potenciálnych zamestnancov. Ich očakávania by dôkladne pripraveného zamestnávateľa nemali priveľmi prekvapiť.

Podľa najčerstvejších štatistík približne polovica študentov IT a inžinieringu kladie na prvé miesto vo svojich profesijných prioritách vysoký budúci príjem. Na druhej strane, rovnako približne pre polovicu opýtaných samotný vysoký príjem nestačí; naopak, ak má spoločnosť zlú reputáciu, na základe 10%-ného zvýšenia mzdy by iba 28% študentov bolo ochotných prehodnotiť svoje rozhodnutie. To znamená, že aj keď z pochopiteľných dôvodov výška príjmu stojí na rebríčku dôležitosti veľmi vysoko, tento samotný ukazovateľ nedeterminuje konečné rozhodnutie; naopak vôbec nemusí mať rozhodujúcu váhu.

Pri mzde ešte zostaneme: hoci je samotná výška dôležitý faktor pri rozhodovaní pre každého, prekvapivo vysoký podiel študentov preferuje dodatočné benefity a vníma ich príťažlivejšie, než zvyšovanie mzdy. Početnosť tejto skupiny je na úrovni 80%.

Budúci zamestnanci požadujú priestor pre osobnostný rast

Rozvoj a profesionálny tréning považuje až 44% opýtaných študentov za najvyššiu prioritu pri rozhodovaní o budúcom zamestnaní. Tento benefit je obojstranný – rovnako pomáha pracovníkovi pri jeho profesijnom raste a zároveň zvyšuje vzdelanostnú úroveň spoločnosti, ktorá potrebuje sledovať nové trendy, prípadne ich sama stanovovať. A pochopiteľne sa takáto ponuka zároveň stáva príťažlivým benefitom pre ďalších uchádzačov.

S učením nových trendov sú úzko prepojené inovácie, ktoré prioritizuje až 45% potenciálnych zamestnancov.

Vplyv ekonomickej stability na zmeny preferencií

Globálne cítime nárast obáv pred zhoršujúcou sa kondíciou ekonomiky. Tieto obavy sa odrážajú aj v posune profesijných cieľov študentov. Kým ešte pred rokom dávali študenti prednosť najmä vyváženosti pracovného a súkromného života, tento cieľ stráca svojich prívržencov na úkor preferovanej stability zamestnania. Rovnako je to aj pri túžbe dosiahnuť vysoký kariérny post, ktorá takisto zaznamenala úbytok kvôli obavám z možnej straty pracovnej pozície.

Prieskumy medzi študentami takisto zaznamenali výrazný odklon od záujmu o medzinárodnú kariéru. Medziročný pokles v túžbe po cestovaní za prácou je na úrovni až 4%.

Slovenskí univerzitní študenti pokračujú v nastolenom domácom trende a narozdiel od svojich zahraničných kolegov vysoký podiel hodlá po ukončení štúdii pracovať v zahraničí. Táto túžba je pri domácich študentoch výrazne vyššia než je tomu v globále.

Kým ešte pred rokom dávali študenti prednosť najmä vyváženosti pracovného a súkromného života, tento cieľ stráca svojich prívržencov na úkor preferovanej stability zamestnania

Dynamika v chápaní fungovania spoločnosti

Nástupu generácie, ktorá vidí svoje individuálne potreby v osobnostom raste a požaduje podmienky pre tento rozvoj od budúceho zamestnávateľa mení nielen pracovný trh, ale tiež obraz fungovania firiem. Novým stredobodom záujmu je teda jednotlivec a jeho nadobudnuté skúsenosti. Dôraz sa nekladie na stabilný kariérny progres, ale skôr model fungovania, kde majú pracovníci možnosť získať cenné skúsenosti, skúmať nové úlohy a objavovať svoj potenciál.

Novým stredobodom záujmu je jednotlivec a jeho skúsenosti

Zdroj: World’s Most Attractive Employers 2019