Praktický manuál pre riadenie značky

V našej agentúre GALTON Brands sa brandingu a budovaniu značiek venujeme už viac ako pätnásť rokov. Klienti a firmy často zastávajú názor, že branding majú zvládnutý tým, že ich firma má už vytvorené logo. My im pomáhame pochopiť najmä to, že logo bez vybudovanej stratégie je len jednou z množstva súčastí brandu. Celá podstata ich brandu sa nachádza práve v brand booku.

Vďaka tomu býva aplikácia prvkov nadobudnutej korporátnej identity podstatne jednoduchšia. Iste, pomôže vám pochopiť východiskové hodnoty značky, zachovať nemenné odtiene farieb, veľkosti logotypov, správne umiestnenie loga v rozličných prostrediach, ale takisto víziu, hlas značky a jej správanie, ako aj cieľovú skupinu. Tým súčasne uchováva cenné informácie pre budúce riadenie či spolupráce.

Brand pripravený na svet

Brand book v našej praxi pozostáva z nemenných kapitol, respektíve krokov, ktoré pomáhajú chápať súvislosti nachádzajúce sa za existenciou každej zo značiek. V úvode brand booku sú uvedené východiská, na základe ktorých značka definuje svoju identitu. Dôležitá je aj kapitola zameraná na históriu spoločnosti a jej budúce ciele. K budovaniu brand idey ďalej vedie stanovenie benefitov, misie, vízie a poslania značky. V neposlednom rade obsahuje brand book stať zameranú na pozicioning značky. Vďaka všetkým týmto častiam môžeme lepšie porozumieť brand idey, ktorá je pre každú zo značiek unikátna.

 

Ako je už zrejmé, brand book nie je len doplnok k vytvorenej identite. Aby ste pri plánovaní aktivít či tvorbe obsahu pre rôzne médiá nespravili krok vedľa, bude to práve brand book, v ktorom nájdu odpovede všetci spolupracovníci. Popri tom je dôležité mať určené aj vhodné a nevhodné príklady použitia značky v kontexte rôznych komunikačných platforiem. Brand building vašej spoločnosti sa týmto ešte len začína. Naplánujte si brand management značky, či už vo forme interného manuálu alebo iného podporného dokumentu, ktorý bude rešpektovať zásady z brand booku. Už v tomto štádiu si zadefinujte spôsob, akým budete merať výkonnosť značky a úspešnosť nadobudnutej identity po dostatočne dlhom období. V závislosti od toho, v akom segmente pôsobíte, dodržujte nemennú identitu online, offline, na webe i na obaloch produktov. Či už sa jedná len o informačnú webstránku, tlačovú správu, alebo napríklad dizajn produktového radu, vždy by malo byť vidieť, že za komunikáciou je práve vaša značka.

Rozpoznateľná značka zostáva konzistentná

Aby ste zostali rozpoznateľní, úlohu zohráva aj štýl vizuálneho jazyka a prejav v komunikácii. Dodržiavanie stratégie je nevyhnutné pre dosiahnutie silného imidžu značky. Brand musí byť rozpoznateľný a nezameniteľný aj na sociálnych sieťach a to skrz rôzne aspekty. Logo by tým pádom nemalo byť jediným vizuálnym assetom. V manuáli značky by ste mali mať ujasnený výber fotografií, ich štylizáciu a sprievodný set grafických prvkov.

 

Identita a štýl značky bývajú v brand booku finálne, takže po zavedení novej identity ich už nemeňte. Práve jednotná, nemenná komunikácia značky a jej identita prispievajú k brand equity, ktorá je hodnotným aktívom úspešných firiem. Vaša značka by za ideálnych okolností mala rozvíjať pútavý príbeh pre investorov, zákazníkov aj médiá. Síce je brand book pre úspech značky nenahraditeľný, slúži skôr ako usmerňujúci dokument. Brand musí žiť s trhom a jeho požiadavkami, nesmie to byť len prevzatý manuál firemnej identity.

Aj komunikácia vychádza z brand booku

Použitím zhotoveného brand booku ako dlhodobo platného manuálu si firma dokáže udržať želaný imidž. Ucelený a dôkladne vybudovaný brand sa pozitívne odrazí aj na profite spoločnosti. Naozaj silná identita značky funguje zvnútra (pre zamestnancov), ale aj zvonku (pre súčasných či potenciálnych zákazníkov).

Určite vás preto poteší, že s vytvorením brand booku sa nemusíte trápiť vo firme. V GALTON Brands pomáhame firmám pri brandingu aj rebrandingu. Každá naša spolupráca sa začína konzultáciami a workshopmi, na základe ktorých sme schopní jasne stanoviť ciele a motívy značiek. Unikátnou brand ideou a jej stvárnením dávame značkám nezameniteľný a silný charakter. Začnite teda budovať svoju značku inteligentne, ukážeme vám, ako na to.