Nie ste spokojní s vašou značkou a už dlhšie sa pohrávate s myšlienkou, že by ste najradšej začali odznova a úplne inak? Rebranding vám to umožní. Je to však náročný proces a bude si vyžadovať veľa odhodlania, trpezlivosti, odvahy a investícií – časových, aj finančných. Ste na to pripravení?

Poďme sa spoločne pozrieť na jednotlivé kroky, ktoré proces rebrandingu nevyhnutne sprevádzajú:

1. Definujte dôvody na rebranding

Každý, kto sa odhodlá pristúpiť k zásadnej zmene v živote značky, by si mal byť v prvom rade istý, že má na tento krok správne a relevantné dôvody. Mnohí majitelia značiek sú totiž presvedčení, že rebranding je všeliek na ich podnikateľské problémy. Samozrejme to nie je pravda. Ak sa rebranding realizuje z nesprávnych dôvodov, môže vyjsť všetko úsilie a vynaložené prostriedky nazmar.

2. Realizujte prieskum trhu

Ak ste odhalili všetky dôvody, ktoré vás viedli k rozhodnutiu rebrandovať a definovali ste ich ako pádne a relevantné, môžete sa vydať na dlhú cestu nového života vašej značky. Prvým krokom, ktorý budete musieť urobiť, je absolvovanie viacerých analýz a prieskumov, vďaka ktorým získate množstvo cenných vstupných údajov. Je totiž nevyhnutné zistiť, ako vašu značku vníma cieľové publikum aj vaši vlastní zamestnanci. Prieskumy vám pomôžu odhaliť odchýlky medzi želaným a reálnym vnímaním, vďaka čomu budete môcť vašu novú značku lepšie uchopiť a urobiť požadovaný shift.

Súčasťou úvodných prieskumov je aj analýza konkurencie. Zistenie, v čom je vaša konkurencia lepšia, prípadne horšia, je nevyhnutným východiskom k nastaveniu novej značky. Cieľom tejto etapy rebrandingu je preto odhalenie diferenčných prvkov a unikátnych vlastností, ktoré budú vašu značku spoľahlivo odlišovať od konkurencie a vytvoria jej špecifické miesto na trhu (pozicioning).

3. Definujte filozofiu vašej značky

Značka nie je iba dobrý slogan či atraktívne logo. Skrýva sa za ňou omnoho viac. Možno povedať, že je to súhrn všetkých asociácií, ktoré sa publiku pri kontakte s ňou vybavia. Ak chcete, aby boli tieto asociácie správne a korešpondovali s tým, čo sa značkou snažíte vyjadriť, je nevyhnutné, aby ste značku správne zadefinovali.

Značka by mala mať svoju vlastnú filozofiu pretavenú do relevantnej vízie, misie, poslania a firemných hodnôt. Nadobudne tak unikátny charakter, vďaka ktorému bude jasne a konzistentne identifikovateľná vo vnútri vašej spoločnosti i navonok. Pri koncipovaní týchto statementov budú cenným vodítkom najmä dáta z realizovaných prieskumov.

4. Vytvorte novú identitu značky

Už viete, aký bude mať vaša nová značka charakter, čo bude zmyslom a cieľom jej existencie, aj ako sa tento cieľ bude snažiť dosiahnuť. Máte jasne nastavené hodnoty, ktoré budete pod novou značkou vyznávať a komunikovať, no ešte stále neviete ako…

V tejto chvíli nastal správny čas premeniť jej osobnosť do „uchopiteľnej” podoby a vytvoriť jej nový unikátny názov, slogan, atraktívne logo a konzistentnú vizualitu.

Názov značky

Názov značky by mal byť originálny, atraktívny, zapamätateľný a všestranne aplikovateľný. Môžete ho vytvoriť najrôznejšími spôsobmi – doplnením, resp. vynechaním hlások, prefixov či sufixov do už existujúceho slova, zlúčením dvoch slov, vynechaním slova alebo vytvorením úplne nového slova zo slovenského či cudzieho jazyka.

Pri tvorbe názvu je potrebné dbať na to, aby bol jednoduchý, zrozumiteľný a nevytváral neželané konotácie na Slovensku ani v zahraničí (pre prípad, že by ste chceli v budúcnosti expandovať na nové trhy). Takisto je nutné zohľadňovať aj jeho použiteľnosť – teda či nie je registrovaný inou právnickou osobou, resp. či sú pre zvolený názov voľné internetové domény, a pod. Tvorba názvu (naming) sa preto nezaobíde bez preverenia príslušných registrov a následnej právnej registrácie vybraného názvu značky.

Značka Dunkin´Donuts, ktorá sa v Amerike teší obrovskej obľube, sa rozhodla rebrandovať v roku 2019. Súčasťou zmeny bolo i vytvorenie nového názvu spoločnosti, ktorý im umožní naplno realizovať ich aktuálne ciele – rozšíriť úzkoprofilové produktové portfólio o ponuku rozmanitejších jedál a nápojov vhodných na cesty. Limitujúci názov Dunkin´Donuts sa tak zmenil na novú značku Dunkin´.  

rebranding redesign dunkin donut

zdroj: underconsideration.com

Logo a vizuálna identita

Vdýchnuť nový vizuálny život vašej značke umožní najmä logo a vizuálna identita. Redizajn loga sa môže uberať dvomi smermi – buď „iba” upravíte vaše pôvodné logo alebo vytvoríte úplne nové. Toto rozhodnutie bude závisieť najmä od dôvodov a cieľov vášho rebrandingu a z nich vyplývajúcich zmien. V rámci redizajnu vizuálnej identity bude zohrávať významnú rolu aj úprava typografie a farebnosti, ktorá by mala korešpondovať s novým charakterom značky a podporovať jej konzistentnosť. To, do akej miery budete meniť pôvodné vizuálne prvky, bude opäť závisieť od potrieb, ktoré vás priviedli k zmene značky:

– Chcete osloviť nové cieľové skupiny?
– Chcete penetrovať na nový trh?
– Chcete rozšíriť / zmeniť svoje produktové portfólio?

Pri redizajne zohľadňujte vaše nové ciele a očakávania vášho publika. Pokúste sa vytvoriť atraktívnu a nadčasovú vizualitu, ktorá bude dostatočne odlíšiteľná od konkurencie, dokonale podporí vaše podnikateľské ciele a k cieľovej skupine prehovorí unikátnym a pútavým vizuálnym jazykom. Skvelým príkladom je ikonická značka Matador, pre ktorú sme vytvorili novú vizualitu a inovatívne sound logo.

Nastavenú vizualitu, ako aj všetky strategické východiská a zadefinované hodnoty, vám pomôže ukotviť tzv. Brandbook či Brand Guidelines, vďaka ktorému získa komunikácia vašej značky potrebnú konzistentnosť.

Redizajn loga a vizuálnej identity predstavila toho roku (okrem iných) aj francúzska automobilka Peugeot. Nové logo je jednoduchšie, minimalistickejšie a intuitívnejšie. Jeho cieľom je povzniesť vnímanie značky na vyššiu, luxusnejšiu úroveň a ašpirovať tak na pozíciu globálneho lídra v oblasti elektrifikácie vozidiel.

5. Aktivácia novej značky v komunikácii

Vaša značka sa radikálnym spôsobom zmenila a je nevyhnutné, aby ste o tom dali ľuďom vedieť. Vysvetlite vášmu publiku dôvody, ktoré vás viedli k rebrandingu a zoznámte ich s novým príbehom, ktorý vaša značka začína písať. Pokryte všetky relevantné mediálne kanály v online i offline prostredí.

Vytvorte atraktívnu webstránku s prívetivým užívateľským rozhraním, ktorá poskytne publiku bližší kontakt s vašou novou značkou, a na ktorej budú môcť objaviť všetky potrebné informácie. Nezabúdajte ani na komunikáciu na sociálnych sieťach, ktorých potenciál neustále narastá. Práve tu sa vám naskytá priestor rýchlo a pružne interagovať s vaším publikom a budovať si s ním cenný vzťah. Využite aj silu PPC kampaní a PR, vďaka ktorým sa vaše posolstvo dostane ku kritickej mase vašej cieľovej skupiny a uvedie značku do života.

Ste pripravení na rebranding alebo ste sa ocitli vo fáze, kedy ho zvažujete? Stiahnite si bezplatne náš Manuál rebrandingu a získajte cenné informácie, ktoré vám pomôžu ľahšie sa zorientovať v tom, čo vaša značka aktuálne potrebuje. S nastavením novej stratégie vášho brandu vám radi pomôžeme, preto nás neváhajte osloviť.