Všetko, čo chcete zvukom povedať a vytvoriť pritom správnu emóciu, totiž musíte vtesnať do veľmi krátkej melódie. Údernej, jedinečnej, originálnej a zapamätateľnej!

Sound logo značky musí byť navrhnuté tak, aby plne korešpondovalo s ostatnými prvkami komunikácie. Nie je samosné, ale je presne tou časťou skladačky, ktorá z vašej značky vytvorí pôsobivý celok.

Skvelým príkladom veľmi jednoduchého, ale silného zvukového loga je znelka populárneho operátora Telekom. Všimnite si, že zvuk neobsahuje žiadne slová, a napriek tomu nám rozpovie príbeh spolupatričnosti a hravej radosti. Vysoké tóny, ktoré toto sound logo využíva, boli dômyselne vytvorené s cieľom odovzdať ľuďom emóciu šťastia, pričom bude veľmi ľahko zapamätateľné. O tom, že sa tento zámer Telekomu vydaril, svedčí aj fakt, že je znelka pevnou súčasťou identity značky už niekoľko rokov.

Sound logo má v podstate rovnaký účel ako klasické logo vo vizuálnej podobe – objaví sa pri každej komunikácii vašej značky, avšak v tomto prípade prostredníctvom zvukových médií. Sound logo môžete aplikovať napríklad do podcastu – tak, ako na jeho začiatku, tak aj na konci. Môžete ho pridať do vašich livestreamov na sociálnych médiách či vložiť do vašich televíznych a rozhlasových reklám. Malo by byť dôležitou súčasťou ambientu v prevádzke, dopĺňať interakcie s vaším produktom alebo sprevádzať uvedenie speakra na vašej konferencii. Využite každú príležitosť, ktorú vám mediálny svet ponúka a rozozvučte ho melódiou vašej značky.

Prečo je dobré, aby mala vaša značka sound logo, už viete. Otázkou však zostáva, ako ho vytvoriť. Postup tvorby sound loga sme zhrnuli do 5 krokov:

Krok č.1: Zrealizujte zvukový audit značky

Aj keď sa vám to možno nezdá, je pravdepodobné, že históriu zvukovej identity nezačína vaša značka písať až teraz. Už v minulosti ste mohli použiť hudbu napríklad vo svojich podcastoch, prípadne videoblogoch či reklamách. Prvým krokom k vybudovaniu efektívneho sonic brandu je preto dôkladný zvukový audit.

Preverte, či váš doteraz vypublikovaný obsah neobsahuje znaky zvukového loga alebo zvukovej identity. Ak odhalíte prítomnosť melódií, zamyslite sa nad dôvodom a cieľom ich využitia. Má zmysel na ne nadviazať alebo je lepšie vybrať sa úplne novou cestou? Skúste nájsť odpoveď na kľúčovú otázku: Ako by ste destilovali podstatu vašej spoločnosti do niekoľkých sekúnd zvuku?

Krok č.2: Udržujte sound logo jednoduché

Ak chcete, aby bola vaša zvuková identita zreteľná a jasne identifikovateľná, majte stále na pamäti jej jednoduchosť. Pri tvorbe sound brandingu sa totiž často stáva, že vaše zmysly oslovia odvážne melódie, ktoré sú však pre tento účel z rôznych dôvodov nevhodné.

Tu pomôže inšpirovať sa najlepšími. Samozrejme, nie v zmysle kopírovania, ale skôr v pokuse identifikovať, čo robí sound logo niektorých značiek ikonickými. Zväčša ide o džingle s chytľavými tónmi, ktoré dokážu zákazníci v okamihu rozpoznať (napr. rev leva od filmovej spoločnosti Metro-Goldwin-Mayer). Pokúste sa preto nájsť hudobnú mnemotechnickú pomôcku, ktorá u vášho cieľového publika vyvolá špecifický pocit. Pamätajte, že pár sekúnd by malo byť viac než dosť na získanie správnej reakcie.

Pre jedného z našich klientov, Národnú banku Slovenska a jej projekt 5peňazí, sme vytvorili sound logo, ktoré dokonale korešponduje s charakterom značky.

Krok č.3: Zamerajte sa na vyvolanie emócií

Ako sme už spomenuli, primárnym cieľom vášho sound loga by mala byť schopnosť vyvolania emocionálnej reakcie. Avšak, nie hocijakej, ale tej, ktorú vašu značka potrebuje. Ani vaši zákazníci nechcú, aby bola vaša spoločnosť ďalším zdrojom nezmyselného šumu či dokonca hluku. Vytvorte preto takú melódiu, ktorá vášmu publiku sprostredkuje správny pocit.

Sound logo v živote značky

Predstavte si napríklad ikonické pípanie loga Intel, ktoré v ľuďoch umocňuje zmysel pre inovácie a jednoduchosť alebo „šuštiacim“ zvukom, ktorý počujete na zariadení Apple, keď posielate e-mail – pomáha vám cítiť sa uvoľnene a mať istotu, že akcia, ktorú požadujete, bezpečne prebieha.

Ako funguje sound logo?

Krok č.4: Nepoužívajte zvuky, ktoré už existujú

Mnoho značiek, ktoré hľadajú svoju zvukovú identitu, inklinuje k známym melódiám vyvolávajúcim priaznivé emócie v snahe ich kopírovať. Táto cesta, samozrejme, značke veľa úspechu neprinesie. Do hry totiž vstupujú jednak autorské práva a tiež fakt, že zvuk stráca na originalite. Vyberte si preto taký zvuk, ktorý vám pomôže zdôrazniť vašu pozíciu na trhu a pripomenúť zákazníkom, akí ste jedineční.

Krok č.5: Nevzdávajte sa Vytvorenie ikonického zvuku nie je jednoduché a trvá nejaký čas, kým melódia, ktorú vytvoríte, začne rezonovať u vášho publika. Pamätajte, že samotný sound branding si vyžaduje rovnaký prístup, aký ste uplatňovali pri vytváraní akejkoľvek inej zložky vašej identity. Vyžaduje si čas, sústredenie a vytrvalosť.

Sount logo a značka

Svet sa neustále vyvíja. Progres, aký v poslednom období zaznamenávajú také elementy, akými sú AV a VR realita, hlasoví asistenti či rôzne smart technológie, sú jasnou predikciou toho, že zákazníci očakávajú (a budú očakávať) čoraz viac. Byť „len” videní už nestačí. Vaše publikum vás potrebuje aj počuť. Kedykoľvek a kdekoľvek to len bude možné.