Čo znamená pojem Employer branding?

Employer branding je proces budovania značky zamestnávateľa, ktorého výsledkom je vnímanie firmy ako atraktívneho zamestnávateľa nielen pre súčasných, ale aj budúcich zamestnancov. Značku zamestnávateľa nebuduje len vedenie a HR oddelenie spoločnosti, ale aj samotní zamestnanci, ktorí sa vďaka atraktívnej firemnej kultúre, vzdelávaniu, profesnému rastu a ďalším benefitom stávajú jej ambasádormi.

Vedeli ste, že pri hľadaní práce si až 75% uchádzačov preveruje reputáciu spoločnosti a na základe Employer brandu sa rozhoduje, či sa stane súčasťou danej spoločnosti? Súčasná doba internetu a sociálnych sietí poskytuje uchádzačom množstvo informácií a o firme si na pár klikov dokážu zistiť prakticky čokoľvek. V boji o mladé talenty je preto nevyhnutné zohľadňovať nielen výšku ponúkanej mzdy, ale aj celkovú reputáciu spoločnosti a hodnoty, ktorými sa firma prezentuje, a ktoré ponúka svojim zamestnancom.

„Budovanie značky zamestnávateľa” by bez jasne definovaných hodnôt spoločnosti prakticky nešlo. Presne v tomto okamihu vstupuje do pozornosti pojem Employee Value Proposition (EVP). Employer branding a EVP – viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Čo je EVP (Employee Value Proposition)?

Employer branding by mal byť vybudovaný na pilieroch Employee Value Proposition (EVP). EVP predstavuje hodnoty spoločnosti, vďaka ktorým je značka zamestnávateľa jedinečná a atraktívna pre zamestnancov aj kandidátov. Správne definované EVP nie je vyjadrené len skupinou benefitov, akými sú pravidelné teambuildingy, flexibilný pracovný čas, mobil a auto na súkromné účely, možnosť home office alebo vzdelávací program. Výhody, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, sú len jednou z častí EVP. Tou druhou sú očakávania zo strany zamestnávateľa.

Správny balans medzi poskytovanými benefitmi a očakávaniami zo strany zamestnávateľa je kľúčový k získaniu talentovaných ľudí.

EVP je teda súbor hodnôt, finančných a nefinančných benefitov, ktoré firmy dávajú zamestnancom recipročne za ich lojalitu, angažovanosť a pracovnú výkonnosť. Ide o prísľub, ktorý firma dáva tak súčasným, ako aj budúcim zamestnancom. EVP musí byť unikátne, zrozumiteľné, relevantné, autentické a motivujúce.

It’s a lot like working with friends. We call other partners. We respect our customers and each other. We are dedicated to serving ethically sourced coffee, care for the environment and give back to the communities where we do business. And we’re still small enough to remember your name when you walk in the door.

Výhody správne zadefinovaného EVP

Správne definované EVP poskytuje atribúty a témy, ktoré firma využíva ako dlhodobý základ, tzv. hodnotovú kotvu pre budovanie značky, ako aj internú a externú komunikáciu. Zabezpečuje konzistenciu, jedinečnosť, pravdivosť a relevantnosť brandingu a komunikácie smerom ku všetkým cieľovým skupinám. EVP zároveň pomáha znižovať náklady na získavanie zamestnancov a vedie k zníženiu fluktuácie, zvýšeniu sebavedomia ľudí, nárastu ich angažovanosti a produktivity.

Employer branding v čase pandémie

Najmä v dnešných náročných časoch, ktoré nečakane spôsobila pandémia súvisiaca s ochorením Covid-19, sa ukazuje Employer branding ako nevyhnutný strategický nástroj na zabezpečenie  personálnej stability spoločnosti, ktorá je z hľadiska jej úspešného pôsobenia kľúčová.

Základom úspechu (nielen v ťažkých časoch) je komunikovať. Včasne, relevantne, úprimne a transparentne. Popri Employer brandingu preto dôležitý význam naberá aj interná komunikácia, ktorá vám umožní udržať si dobrý vzťah s vaším tímom naprieč všetkými úrovňami riadenia. Permanentne sa prihovárajte vašim zamestnancom (ambasádorom vašej značky), čím podporíte ich angažovanosť a lojalitu, no nezabúdajte ani na svoje publikum, v ktorom môžete objaviť mnoho talentov a získať ich skôr, než vaša konkurencia.

Pekným príkladom úprimnej komunikácie je Employer branding video spoločnosti Netflix, v ktorej sa ľuďom prihovára priamo CEO spoločnosti, Reed Hastings:

Zaujala vás téma Employer brandingu? Neváhajte nás osloviť a s budovaním značky zamestnávateľa vám radi pomôžeme.