Čo je Employer Branding

Employer Branding je proces budovania značky zamestnávateľa, ktorého výsledkom je vnímanie firmy ako atraktívneho zamestnávateľa nielen pre súčasných, ale aj budúcich zamestnancov. Značku zamestnávateľa nebuduje len vedenie a HR oddelenie spoločnosti, ale aj samotní zamestnanci, ktorí sa vďaka atraktívnej firemnej kultúre, vzdelávaniu, profesnému rastu a ďalším benefitom stávajú jej ambasádormi.

Podľa prieskumu spoločnosti Willis Towers Watson, firmy, ktoré aktívne budujú značku zamestnávateľa, v ktorých zamestnanci cítia dôveru nadriadených, práca ich napĺňa a sú na ňu hrdí, sú päťnásobne viac zaangažovaní, majú preukázateľne lepšie výsledky vo vzťahu k dĺžke pracovného pomeru a spokojnosti zamestnancov. Dôležité sú pritom najmä atribúty pracovného prostredia, kultúry, benefitov a vnútrofiremných vzťahov. Až 94% kandidátov si pritom za zamestnávateľa vyberie spoločnosť, ktorá aktívne pracuje s employer brandingom a 84% kandidátov je ochotných opustiť svoje zamestnanie kvôli ponuke od firmy s lepšou reputáciou.

Správny balans medzi poskytovanými benefitmi a očakávaniami zo strany zamestnávateľa je kľúčový k získaniu talentovaných ľudí.

EVP (Employee Value Proposition)

Základom Employer brandingu je Employee Value Proposition (EVP). EVP predstavuje hodnoty spoločnosti, ktoré robia značku zamestnávateľa jedinečnou a atraktívnou pre zamestnancov aj kandidátov. Správne definované EVP nie je vyjadrené len skupinou benefitov, akými sú pravidelné teambuildingy, flexibilný pracovný čas, mobil a auto na súkromné účely, možnosť homeoffice alebo vzdelávací program. Výhody, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom sú len polovicou EVP. Tou druhou sú očakávania zo strany zamestnávateľa.

EVP je teda súbor hodnôt, finančných a nefinančných benefitov, ktoré firmy dávajú zamestnancom recipročne za ich lojalitu, angažovanosť a pracovnú výkonnosť. Ide o prísľub, ktorý firma dáva tak súčasným, ako aj budúcim zamestnancom. EVP musí byť unikátne, zrozumiteľné, relevantné, autentické a motivujúce, napr. ako sa podarilo zadefinovať značke Starbucks…

It’s a lot like working with friends. We call other partners. We respect our customers and each other. We are dedicated to serving ethically sourced coffee, care for the environment and give back to the communities where we do business. And we’re still small enough to remember your name when you walk in the door.
– Starbucks EVP

Výhody správne zadefinovaného EVP

Správne definované EVP poskytuje atribúty a témy, ktoré firma využíva ako dlhodobý základ, tzv. hodnotovú kotvu pre budovanie značky, ako aj internú a externú komunikáciu. Zabezpečuje konzistenciu, jedinečnosť, pravdivosť, a relevantnosť brandingu a komunikácie smerom ku všetkým cieľovým skupinám. Znižuje náklady na získavanie zamestnancov a vedie k zníženiu fluktuácie, zvýšeniu sebavedomia ľudí, nárastu ich angažovanosti a produktivity.

Začínate si aj vy naplno uvedomovať silu budovania značky zamestnávateľa? Employer branding je fenoménom nielen HR prostredia súčasnosti, ale aj komplexného budovania značiek. Preto sa mu budeme venovať aj v najbližšom článku, v ktorom vám priblížime proces vytvorenia EVP (EVP development), jeho prvé fázy a základné pravidlá.